Ändra elöverföringsprodukt

Välj ett mätningsalternativ enligt ditt behov av el och din förbrukning. Det är gratis att byta överföringsprodukt en gång per år.

Det kan bli aktuellt att byta elöverföringsprodukt om du klart ändrar dina förbrukningsvanor. Detta kan bli aktuellt t.ex. om du utvidgar en byggnad, renoverar eller skaffar fler hushållsmaskiner som tillsammans höjer din normala elförbrukning. Även ändringar i uppvärmningssystemet kan ge anledning att ändra mätmetoden. Om elförbrukningen minskar finns det inte nödvändigtvis längre behov av natt- eller säsongöverföring.

I samband med förändring av överföringsprodukt uppdateras räkneverket i din elmätare till att motsvara den produkt du valt. Om du vill dra nytta av en mer fördelaktig nattdistribution ska du kontakta din elentreprenör som utför nödvändiga ändringar till din mätcentral.