Elbelastningsstyrning – ändra hur värmelagringsapparaten startas

Med elbelastningsstyrning ställer du in elektriska värmelagringsapparater, till exempel en varmvattenberedare eller lagrande värmning, så att de startar på natt-eller dagtid. Med belastningsstyrning kan du hantera din egen elförbrukning.

Elbelastningsstyrning är automatiskt tillgängligt för alla våra kunder som har natt-eller säsongsöverföring som eldistributionsprodukt och styrda elapparater kopplade till elmätaren. När elbelastningsstyrning tas i bruk för första gången lottas styrningens kopplingstidsgrupp från kategorin "Grundstyrning" under ibruktagandet. Efter ibruktagandet kan du själv ändra kopplingstidsgruppen. Du kan kontrollera gruppen du använder från din elmätare.

Belastningsstyrning kan också minska förbrukningstopparna i elnätet när enheterna inte slås på samtidigt och belastningen de orsakar inte anstränger elnätet.

Optimera din elförbrukning genom att styra belastningen

Kunder som använder en natt-eller säsongsöverföringsprodukt

Belastningsstyrning är förmånligt särskilt för kunder som köper börs-eller nattel från sin egen elförsäljare och använder en natt- eller säsongsöverföringsprodukt. Med hjälp av elbelastningsstyrning slås värmelagringsapparaten på från elmätaren under nattens förmånliga elöverföringstimmar. Då är även elenergins natt-och börsel vanligtvis som förmånligast. I detta fall är elbelastningsstyrning också en ekogärning, eftersom mindre koldioxidintensiva bränslen används för elproduktion under de mest förmånliga timmarna på dygnet.

Solelsproducenter

Du kan använda solel för att värma upp exempelvis varmvattenberedaren även under dagen, även om elpriset inte är som billigast då. Med hjälp av elbelastningsstyrning kan du ställa in dina värmelagringsapparater att kopplas på under några timmar på dagen och, om det behövs, även under tiden för nattel.

Utrustningen startar samma tid på dagen oavsett om vädret är molnigt eller om det känns som att det inte sker någon egen produktion.

Hur kan jag ändra kopplingstiderna för elbelastningsstyrningen?

Vi erbjuder flera kopplingsalternativ för elbelastningsstyrning och du kan välja det som passar bäst för dina behov. Om du inte är nöjd kan du alltid ändra kopplingstiden tillbaka till det gamla. Tjänsten är gratis och påverkar inte eldistributionsprodukten eller fördelningen av prissättningen.

Egnahemshus och parhus: objekt med en elmätare

Om du har en elmätare där kopplingar för belastningsstyrning har installerats kan du enkelt ändra omkopplingstiderna i mobilappen Caruna+. Sådana objekt inkluderar egnahemshus och de flesta parhus.

Bostadsaktiebolag: objekt med flera elmätare

Det är inte möjligt att ändra kopplingstiderna i bostadsaktiebolag där bolaget har en egen elmätare som styr elbelastningarna i enskilda bostäder. Elbelastningsstyrningen som är kopplad till bolagets mätare styr i det här fallet alla inkopplade bostadselmätare och inga ändringar kan göras i bostadsspecifika mätare. 

Kontakta först din fastighetsförvaltare om du vill göra ändringar i bolagets elmätare.

Vilken typ av kopplingstid ska jag välja?

Grundstyrningen finns redan till ditt förfogande

Omkopplingstiderna för grundstyrningen har varit tillgängliga för dig sedan elbelastningsstyrningen togs i bruk för första gången. Elbelastningen för olika hushåll kopplas på stegvis mellan kl. 2200. Kopplingstiderna är uppdelade i tre grupper och gruppen har lottats under ibruktagandet. Du kan kontrollera den egna gruppen från din elmätare.

Kopplingstiderna är:

  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3
Startar      
Måndag 22.00 23.00 00.00
Tisdag 23.00 00.00 22.00
Onsdag 00.00 22.00 23.00
Torsdag 22.00 23.00 00.00
Fredag 00.00 23.00 22.00
Lördag 23.00 22.00 00.00
Söndag 23.00 00.00 22.00
       
Slutar      
Mån-Sön 7.00 7.00 7.00

Helnattsanvändning

Kopplingstiden hela natten är i allmänhet lämplig för objekt där det vintertid behövs mer tid än normalt för att värma upp elektriska uppvärmningsapparater. Objektet kan till exempel vara ett stort eluppvärmt egnahemshus med små säkringar (25 A).

Kopplingstiderna är i bruk från måndag till söndag kl. 2200 för nio timmar och gruppens symbol på elmätaren är 4.

Optimerar användningen nattetid

Dessa kopplingstider styr förbrukningen till de tystare timmarna på natten. Du kan välja den varaktighet som bäst passar dina behov. Om din varmvattenberedare normalt värms på tre timmar lönar det sig att börja värma den först klockan två på natten. Då är förmodligen en uppvärmningstid på fem timmar tillräcklig för dig. Du får mest nytta av dessa kopplingstider om du har natt-eller säsongsöverföring som eldistributionsprodukt och köper el till börs-eller nattpris.

Kopplingstiderna från måndag till söndag är:

  Startar Slutar
Grupp 5 2.00 7.00
Grupp 6 1.00 7.00
Grupp 7 00.00 7.00

Vilken typ av kopplingstid är bra med solpaneler?

Med styrningstjänsten för elbelastning kan du styra överskottselen från solpanelerna till att värma exempelvis en varmvattenberedare. Du kan ställa in dina elapparater att kopplas på under några timmar på dagen och, om det behövs, även under tiden för nattel.

Utnyttja solelsproduktion

När dina solpaneler skapar överproduktion kan du med dessa kopplingstider exempelvis använda överproduktionen för att värma upp vattenberedaren.

Kopplingstider kan användas från måndag till söndag enligt följande:

 

  Startar Slutar

Grupp 8

10.00 15.00
Grupp 9 11.00 16.00
Grupp 10 12.00 17.00
Grupp 11 9.00 18.00

Dra nytta av solelsproduktion och nattel

Kopplingstiderna i den här gruppen är bra för dig när du vill styra solenergin till att exempelvis värma varmvattenberedaren, men dessutom vill värma upp den på natten för säkerhets skull.

Kopplingstider kan användas från måndag till söndag enligt följande:

  Startar Slutar Startar Slutar
Grupp 12 1.00 5.00 10.00 14.00

Grupp 13

1.00 5.00 11.00 15.00
Grupp 14 1.00 5.00 12.00 16.00
Grupp 15 1.00 5.00

10.00

16.00

FAQ

Kommer varmvattenberedaren att värmas upp tillräckligt om jag ändrar kopplingstiden?

Att ändra kopplingstiden ändrar inte uppvärmningen av vattenberedaren. Vanligtvis värms varmvattnet på cirka tre timmar. Den nya belastningsstyrningsgruppen slår på enheten i minst fem timmar.

Hur vet jag om jag har elbelastningsstyrning i bruk?

Du kan kontrollera från elmätaren om du redan har belastningsstyrningsgruppen i bruk. Du märker när belastningsstyrningen slås på genom ett "klick" i elskåpet.

Hur får jag tillgång till belastningsstyrning?

Elbelastningsstyrning är inte i bruk om elmätaren inte har ett relä eller om kopplingar för elbelastningsstyrning inte har installerats. 

Om din elmätare har ett relä, men styrkopplingar för elbelastning inte har installerats, kontakta din elentreprenör som kommer att göra nödvändiga installationer på elmätaren från enheten som ska kopplas. Din elentreprenör meddelar Caruna när installationen är klar, varefter Carunas entreprenör kommer för att koppla belastningsstyrningen.

Kontakta vår kundtjänst om du vill byta ut elmätaren och ta elbelastningsstyrning i bruk. Ibruktagande av elbelastningsstyrning kräver inte bara en ny mätare utan sannolikt också elinstallationsarbeten.