Förstorning av en anslutning - höj din anslutningsrätt

Förstora en anslutning

Med anslutningsrätt avser man högsta tillåtna storlek för din elanslutnings huvudsäkringar som anges i amper. Ifall ditt elbehov ökar t.ex. som en följd av att du byter uppvärmningssättet kan du höja din nuvarande anslutningsrätt genom att betala en avgift för höjd anslutningsrätt. Anslutningsrätten kan däremot inte sänkas.

Hur ändrar jag min anslutningsrätt? 

Då du funderar över vilken slags anslutningsrätt som är rätt för dig, ska du kontakta din elentreprenör eller elplanerare som kan hjälpa dig att hitta den rätta storleken för säkringar.

Tillsammans kan ni försäkra er om att den nuvarande anslutningsledningen är tillräcklig och att din elutrustning är lämplig med tanke på ändringen.

Du kan beställa ändringen av din anslutningsrätt med denna blankett. Behandlingen av din beställning tar högst tre veckor varefter du får ett nytt anslutningsavtal som du ska skriva under. Leveranstiden som omtalas i avtalet syftar på den tidpunkt varefter den större anslutningen kan tas i bruk.

En ökning av anslutningens kapacitet kan kräva att elnätet förstärks. Detta kräver att vi gör nätarbeten som kan ta längre tid än väntat. Genom att kontakta vår kundtjänst får du veta om elnätet måste förstärkas som en följd av att anslutningens storlek ändras.

Hur mycket kostar det att ändra anslutningsrätt?

För anslutningen till vårt nät debiterar vi en avgift enligt vår prislista för anslutningar. Med intäkterna täcker vi kostnader för bygget av vårt elnät. Ifall anslutningsrätten ändras och höjs gottgör vi det gamla priset för anslutningsrätten. Vi kommer även att debitera för inkoppling och installationsarbeten enligt en separat prislista för nättjänster.

I sammanband med ändringar av anslutningsrätt, överförs ägarskap samt underhållsansvar av anslutningskabeln till anslutaren. Enligt elmarknadslagen tillhör inte underhåll av anslutningskablar som är byggda av kunden, till nätägarens lagstiftade uppgifter, och kostnader som uppstår av detta får inte finansieras med nättjänstavgifter som faktureras från kunderna.

Så här förstorar du din anslutning steg för steg 

Tala om för din entreprenör att du vill förstora din anslutning. Ett proffs har färdigheter att bedöma om anslutningen ska förstoras eller inte. Försäkra dig om att din nuvarande anslutningsledning är tillräcklig och om din elapparatur kräver några ändringar.

  • Beställ ändring av elanslutning genom att klicka på länken som finns på denna sida och heter “Gå till beställningsblanketten”.
  • Efter att du gjort din beställning skickar vi dig ett nytt anslutningsavtal där du ser leveranstiden. Returnera avtalet till oss med din underskrift. Om du vill korrigera innehållet i avtalet ber vi dig kontakta vår kundtjänst.
  • Om elnätet måste förstärkas påbörjar vi arbetet efter att du returnerat det nya anslutningsavtalet med din underskrift.
  • Din elentreprenör har hand om beställning av anslutning och mätning.
  • Din elentreprenör har även hand om jordanslutning och skydd för överspänning. Därtill sköter din elentreprenör om att alla nödvändiga kontroller görs före anslutningen kopplas till elnätet. Efter detta beställer entreprenören elen som sedan kopplas på inom två veckor efter att vi fått beställningen.
  • Din elentreprenör gör eventuella ändringar till din elapparatur.
  • Vi skickar en kopia på blanketten för allmänna uppgifter till din elentreprenör. Din elentreprenör får också ett textmeddelande från oss då vi har beställt arbetet från vår samarbetsentreprenör.