Byte av ägare till en anslutning – kom ihåg dessa saker!

Om ett ägarbyte sker för ett egnahemshus eller en fritidsbostad är det vanligtvis meningen att även elanslutningen byter ägare. Elanslutningen är lös egendom som inte automatiskt förs över till den nya fastighetsägaren. Den nya ägaren till elanslutningen ska informera elnätsbolaget om ändringen.

Det enklaste sättet att ta hand om ägarbytet för anslutningen är skriva in det i fastighetens överlåtelsehandling eller i en separat överlåtelsehandling. Du kan underteckna fastighetens överlåtelsehandling elektroniskt i Lantmäteriverkets fastighetsöverlåtelsetjänst.

Caruna måste också informeras separat om överföring av anslutningen äganderätt, eftersom information om transaktionen eller köpebrevet inte når oss automatiskt. Gör en anmälan på vår webbplats så fort som möjligt efter fastighetstransaktionen.

Med blanketten intygar du att du är den rättmätiga ägaren till elanslutningen. Vid behov måste du bevisa att anslutningen har förts över i ditt ägande, till exempel med ett köpebrev eller annat dokument.

Om det senare visar sig att elanslutningen ägs av en annan person kommer överföringen av anslutningen till dig att annulleras och anslutningen tillfaller dess verkliga ägare.

Kom också ihåg elförsäljningsavtalet

När du har överfört anslutningsavtalet är det viktigt att säkra tillgången till el i den nya fastigheten genom att ingå ett elförsäljningsavtal med valfri elförsäljare. 
Om din fastighet inte behöver el just nu, men du vill bevara beredskapen för senare användning, så lönar det sig att tillfälligt stänga av anslutningen.