Byte av ägare till en anslutning – kom ihåg dessa saker!

Byt ägare till en anslutning

Då ägaren till ett egnahemshus eller en fritidsbostad byts är det vanligt att även ägaren till elanslutningen byts. Elanslutningen är lösöre, som inte överförs till den nya ägaren automatiskt.

Det enklaste sättet att sköta en ändring av ägarförhållandet är att nämna om saken i fastighetens överlåtelsebrev eller ett separat överlåtelsebrev. Du kan underteckna fastighetens överlåtelsebrev även elektroniskt på webbtjänsten för fastighetshandel som Lantmäteriverket tillhandahåller. Anmäl till oss om överföringen av anslutningen separat och så snabbt som möjligt efter att fastighetsaffären skett, eftersom vi inte får uppgift om köpebrevet automatiskt. Du kan göra din anmälan genom länken som finns i högra hörnet på denna sida.

När anslutningen övergår i din ägo, bör du på begäran kunna visa upp ett avtal som gäller överföringen av anslutningen, såsom en kopia av köpebrevet eller annat överlåtelsebrev, där överföringen av anslutningen har nämnts.

Om det inte finns någon giltig, skriftlig utredning om hur anslutningen övergått i din ägo, har vi rätt att häva anslutningsavtalet. I detta fall måste du göra ett nytt anslutningsavtal och betala anslutningsavgift enligt prislista.

Kom även ihåg elförsäljningsavtal

Då du överfört anslutningsavtalet ska du göra ett elförsäljningsavtal med den elförsäljare du tänker köpa din elenergi av. Således försäkrar du dig om att du får el till den nya fastigheten. 

Om det inte finns ett behov att få el till din fastighet just nu, men kanske senare, kan du temporärt stänga av din anslutning.