Beställ tillfällig elanslutning

Tillfällig el lämpar sig för temporärt bruk under en begränsad tid, t.ex. för elektrifiering av en byggplats för byggnadstiden.

Du kan behöva tillfällig el t.ex. då det slutliga elnätet ännu inte är klart, eller då behovet av tillfällig el t.ex. under byggnadstiden är större än anslutningsrätten i den slutliga elanslutningen tillåter.

Din elentreprenör bygger ut ett temporärt elnät, installerar en elcentral och beställer kopplingen till elnätet från oss.

Så här får du tillgång till tillfällig el

Leveranstiden för en tillfällig anslutning är två veckor från att vi har mottagit beställningen av inkoppling från din elentreprenör.

Kom ihåg att du behöver ett elförsäljningsavtal med din elförsäljare så att vi kan koppla in en tillfällig anslutning till nätet.

  • Fyll i beställningsblanketten för tillfällig el eller kontakta vår kundtjänst per telefon. Du kan också avtala med din elentreprenör om att han gör beställningen av oss för din räkning.
  • Då du i samråd med vår kundtjänst har konstaterat att du behöver tillfällig el, klarlägger vi tillsammans med dig var elförbrukningsplatsen är belägen och vilket elbehov du har (anslutningsstorleken). Därtill kontrollerar vi nätets värden och fastställer anslutningspunkten åt dig.
  • Om det inte går att ansluta den anslutningsstorlek du önskat, reder vi ut om det finns andra elektrifieringsmöjligheter för dig, t.ex. om det räcker med en mindre anslutning som går att ansluta, ett aggregat eller en fast elanslutning.
  • Om den tillfälliga anslutning du önskar kan anslutas till nätet, sköter din elentreprenör om följande arbetsskeden: elentreprenören bygger ut ett tillfälligt nät, installerar centralen och beställer inkoppling till nätet och mätning av oss.

Priset på tillfällig el

Vi fakturerar en avgift enligt vår gällande prislista för installering av byggplatscentral/tillfällig central, inkoppling och urkoppling en kabel. Då du använder tillfällig el är överföringsprodukten Allmän överföring, och därtill debiterar vi dubbel grundavgift.

En tillfällig anslutning är alltid tidsbunden och för det krävs inget separat undertecknat anslutningsavtal. Avtalet kan göras för högst två år.