Beställ mellanspänningsanslutning

En mellanspänningsanslutning passar bra när elanvändning är stort

I en mellanspänningsanslutning ingår ingen egentlig anslutningsledning. Däremot innehåller anslutningsavgiften kabeldragning till kundens egen transformator. 

När du vet att du kommer att behöva en mellanspänningsanslutning, kontakta vår kundtjänst i god tid.

Så här framskrider beställningen av en mellanspänningsanslutning steg för steg

  • För beställning av en mellanspänningsanslutning behöver du en plan över eldragningen. Du kan själv välja en elentreprenör som ansvarar för att upprätta planen och skicka den till oss. Dessutom hör det till entreprenören att bygga en behövlig transformator på fastighetens område och att sörja för en ibruktagningsbesiktning. Entreprenören ska skicka ett protokoll över besiktningen till Caruna senast i det skedet då elförbrukningsstället ska kopplas till nätet.
  • När din entreprenör har skickat planen över eldragningen och därtill hörande dokument till oss och vi har granskat och godkänt dem, är det dags att teckna ett anslutningsavtal.
  • När vi har behandlat din beställning skickar vi anslutningsavtalet till dig. Avtalet träder i kraft när vi har mottagit ett undertecknat avtalsexemplar av dig.
  • Därtill behöver du avtal både om elöverföring (elnätsavtal) och elförsäljning. Elnätsavtalet görs alltid med det lokala nätbolaget, men elförsäljaren kan du välja själv. Du kan jämföra elförsäljare t.ex. på tjänsten sahkonhinta.fi.
  • Vi börjar bygga kabeln till transformatorn på din tomt efter att vi har mottagit anslutningsavtalet undertecknat av dig. Kabelns sträckning på fastighetens område planeras i samråd med din entreprenör.
  • Till sist sörjer din entreprenör för att förbrukningsstället kopplas till nätet. Beställningen för koppling görs med blanketten för allmänna uppgifter - och den ska göras i god tid - villigt två veckor innan.