Elavtal till ett nytt hem

Gör ett avtal i ditt nytt hem - kontakta din elförsäljare

Gör upp ett avtal i god tid innan du flyttar, och gör ett avtal med en elförsäljare du själv väljer.

Då du har tecknat ett avtal om elenergi, får vi all den information vi behöver för elöverföringsavtalet av din elförsäljare. Du behöver alltså inte kontakta oss för att berätta att du flyttar. Vi gör upp ditt nya elöverföringsavtal och skickar dig en bekräftelse.

Du kommer att få två fakturor för din el. Av din elförsäljare får du en faktura för elenergi och av oss en för elöverföring. En del elförsäljare har möjlighet att skicka dig en kombinerad faktura för både elenergi och elöverföring. Du får mer information om det här direkt av din egen elförsäljare.

Då du flyttar in på en ny adress är det vettigt att avsluta ditt gamla elavtal. Vänligen informera din elförsäljare om flytten.