Övriga ändringsarbeten

Om du vill ändra på placeringen av ett elnät som ägs av Caruna, ska du be om en offert på ändringsarbetet via beställningsblanketten. Berätta åt oss så noggrant som möjligt, vad du vill ändra på och hur det ska se ut. Det är viktigt att du lämnar offertbegäran i ett tidigt skede av planeringen, eftersom det ofta behövs tidskrävande förplanering för att utarbeta en offert.

Om ändringen som du önskar går att genomföra, får du en skriftlig offert på ändringsarbetet inom sex veckor. Efter att du godkänt offerten, reservera minst två till tre månader för själva ändringsarbetet. Priset på ändringen och tiden för dess genomförande beräknas alltid från fall till fall och du hittar dem på offerten som skickas till dig.