Lägg till ett nytt mätningsställe till din elanslutning

Ifall din fastighet har fler än ett mätningsställe, så som en byggnad eller en lägenhet vars elförbrukning du vill följa med och mäta separat, behöver du en elmätare för varje enskilt mätningsställe. En ny elmätare installeras på det nya mätningsstället och den el som mäts faktureras separat. Det här är vad man avser med tilläggsmätning. Den nya elmätaren installeras till samma huvudcentral tillsammans med elanslutningens övriga mätare.

Din elentreprenör hjälper dig att reda ut vilka krav det nya mätningsstället ställer på din elapparatur. Då din entreprenör har genomfört alla nödvändiga ändringar till elapparaturen beställer entreprenören en ny mätare av oss mha. blanketten för allmänna uppgifter.

Kom ihåg att göra ett elförsäljningsavtal  med valfri elförsäljare i god tid så att din beställning framskrider utan dröjsmål och vi kan koppla på elen. Vi gör upp ett nytt nättjänstavtal åt dig då vi får information om att du gjort ett avtal med din elförsäljare. 

Att lägga till ett nytt mätningsställe steg för steg

Det lönar sig att diskutera behovet om ett nytt mätningsställe med din elentreprenör innan du lägger till det till din fastighet. Du kan beställa tillägget av en ny mätare genom att klicka på länken som heter “Gör en anmälan om ett ändringsarbete” och som finns på denna sida.

Efter att du gjort din anmälan ska du göra så här:

  • Gör ett avtal om elenergi med en elförsäljare du valt.
  • Din elentreprenör ska ta hand om jordanslutning och skydd för överspänning. Därtill gör din entreprenör en ibruktagningsbesiktning innan elen kopplas på. Till sist beställer din entreprenör själva installeringen av oss.
  • Då alla elavtal är i skick kopplar vi den nya mätaren till elnätet inom två veckor efter det att vi fått din beställning.
  • Vi skickar en kopia på blanketten för allmänna uppgifter till din elentreprenör. Din elentreprenör får också ett textmeddelande från oss då vi har beställt arbetet från vår samarbetsentreprenör.

Exempel på nya mätningsställen

Tilläggsmätning till ett parhus

Anslutningen innefattar en elcentral för parhus. Under bygget av parhuset har abonnemanget endast innefattat en elmätare. Två hushåll ska flytta in i parhuset och båda hushållen kommer endast att sköta elräkningen för sitt eget hushåll. Kunden tar kontakt med oss och anmäler om behovet av en tilläggsmätare. Anmälan görs på blanketten som du kommer till via länken uppe till höger på sidan.

Kunden tar kontakt med en elentreprenör som kontrollerar elcentralen med tanke på en installering av en tilläggsmätare och beställer installationsarbetet mha. blanketten för allmänna uppgifter. Eldistributionsbolaget installerar tilläggsmätaren.

På tomten finns två byggnader, av vilka den ena hyrs ut

Båda byggnaderna tillhör samma elcentral och mätare, eftersom de båda tillhört ett och samma hushåll förut. En underhyresgäst ska snart flytta in i den andra byggnaden och underhyresgästen behöver en egen elräkning i framtiden. Kunden anmäler oss om behovet av en tilläggsmätare med blanketten uppe till höger på denna sida och ber elentreprenören kolla huruvida elapparaturen är lämplig för två faktureringsbaserade mätare.

Elentreprenören levererar och installerar en ny central ifall det behövs. Elentreprenören beställer installeringen av en tilläggsmätare och ett avbrott i strömtillförseln med hjälp av blanketten för allmänna uppgifter. Eldistributionsbolaget kopplar bort elen under installationsarbetet och installerar en tilläggsmätare.

Ta bort en mätare

Med att ta bort en mätare avser vi att en mätare som står till grund för faktureringen tas bort. Du ska först reda ut om den mätare du vill ta bort är den enda faktureringsbaserade mätaren  i din anslutning. Ifall den är den enda mätaren i din fastighet, ska elanslutningen antingen rivas eller upprätthållas. Läs mer om dessa alternativ.

Ifall elapparaturen som hör ihop med din mätare är onödig i framtiden, kan du göra en beställning för att ta bort en mätare. Beställningen gör du med hjälp av blanketten uppe till höger på denna sida.  Ifall elapparaturen kommer att användas i framtiden men du vill flytta elförbrukningen till en annan mätare, ska din elentreprenör göra en beställning med hjälp av blanketten för allmänna uppgifter. Det är gratis att få mätaren borttagen.

Borttagning av mätare steg för steg

Innan en mätare tas bort lönar det sig att reda ut om mätaren är den enda mätaren kopplad till din anslutning. Om det är så, ska du säga upp din anslutning helt och hållet eller lägga den på upprätthållning. Läs mer om att säga upp eller upprätthålla en anslutning.

Om din anslutning har flera mätare vars förbrukning du nu vill överföra till en enda mätare ber vi dig stå i kontakt med din elentreprenör.

  • Då du och din elentreprenör har diskuterat vilka ändringar som ska göras ska du göra en anmälan om ändringen till oss genom att klicka på länken som heter “Gör en beställning med denna blankett”. Vid behov ber din entreprenör oss att ta bort mätaren.
  • Vi tar bort mätaren inom två veckor efter det att vi fått din beställning.
  • Vi skickar en kopia på blanketten för allmänna uppgifter till din elentreprenör. Din elentreprenör får också ett textmeddelande från oss då vi har beställt arbetet från vår samarbetsentreprenör.