Exempel på ändringar till elnätet

Flytta anslutningspunkt

Med anslutningspunkt avses den punkt, där elanslutningen kopplas med en anslutningskabel till nätbolagets eldistributionsnät. Det är alltid nätbolaget som genomför ändringsarbetena som krävs för en flyttning av anslutningspunkten.

I den här typen av ändringsarbeten bygger vi en ny anslutningspunkt (ändan av markkabeln, en stolpe eller ett fördelarskåp) på tomtgränsen och den gamla luftledningen som matar el till anslutningen nedmonteras. Rekommenderad längd på en anslutningskabel är högst 200 meter. Vi räknar ut en offert på ändringskostnaderna och skickar den till dig för att godkännas.

Eftersom det är kunden som ansvarar för byggandet av anslutningskabeln på tomten (kabeln mellan anslutningspunkten och kundens huvudcentral), debiterar vi därtill hörande nättjänstarbeten av dig enligt gällande prislista för nättjänster. Sådana arbeten är till exempel mätarinstallation och frånkoppling av anslutningen från nätet. Dessa arbeten kan din elentreprenör beställa av oss via blanketten för allmänna uppgifter.

Flytta en elstolpe

Om du vill bygga en fastighet på din tomt där det står en elstolpe kan du be oss flytta elstolpen.

Det kostar 500 euro (inkl. moms) att flytta en lågspänningsstolpe utan stag eller stödvajrar, ifall förflyttningen är högst 10 m och i samma riktning med luftledningen.

Byta en luftledning mot markkabel

Luftledningar kan vara i vägen för t.ex. stora jordbruksmaskiner då de drivs på åkrar. Luftledningar går att byta ut mot jordkablar i marken eller så kan luftledningar höjas så att de sitter högre upp i luften på en bestämd sträcka.

Om du själv vill gräva kabeldiket och sköta om att täcka diket på din tomt måste du ansöka om tillstånd. Vi granskar situationen från fall till fall. Luftledningar höjs genom att vi byter ut stolparna mot högre stolpar. Det lönar sig att läsa mer om kabelvisning på denna sida.

Ändringsarbeten steg för steg

  • Skicka oss en detaljerad utredning om ditt behov av ändringen. Du kan t.ex. skissa ändringen på en detaljplan och på basis av den be om en offert.
  • Vi utför ett noggrant planeringsarbete innan vi sätter igång arbetet. Planeringsskedet innefattar prissättning, nätkalkyler, planering av själva arbetet och tidsscheman.
  • Vi skickar en offert för godkännande. Vänligen returnera offerten med din underskrift till oss.
  • Vi börjar arbetet genom att göra en terrängsplan. Därtill ansöker vi om alla nödvändiga markanvändningstillstånd av markägarna. Då alla tillstånd är i skick påbörjar vi arbetet i vår samarbetspartners regi.
  • Då arbetet är färdigt får du en faktura på allt arbete.