Beställ ny huvudcentral

Beställ ändringar till huvudcentralen

Kontakta en elentreprenör som godkänts av Tukes då det blir aktuellt att förnya din elcentral, t.ex. i samband med en renovering. Elentreprenören har hand om bytet av huvudcentral och ber Caruna koppla bort eltillförseln under bytesarbetet.

Vi utför även arbeten som har att göra med mätare, så som att flytta, ta bort, installera eller byta ut mätare. Din elentreprenör beställer alla arbeten som har att göra med mätare av oss  med hjälp av blanketten för allmänna uppgifter. Vi kommer att fakturera dig för alla arbeten och debitera dig enligt vår gällande prislista för tjänster.

Var ska jag placera den nya huvudcentralen?

Ifall du utför grundreparationsarbeten i din fastighet och ifall du därmed förnyar mätarcentralen ska den placeras på samma sätt som vid nybygge. Vi rekommenderar helst att man väljer ett parkskåp som placeras vid tomtgränsen som mätarcentral. Parkskåp är nämligen lämpliga mätarcentraler både under och efter bygget.

Övriga ställen där elcentralen kan placeras är en yttervägg som är skyddad mot sol och regn eller ett tekniskt utrymme med en gångdörr direkt ut. Det tekniska utrymmet bör vara låst men vi som eldistributionsbolag måste ha tillträde till det. Det räcker om utrymmet är låst med ett rundvarvslås eller dubbellås.

Mätarcentralen får inte placeras fast vid en elstolpe eller installeras i ett låst rum, så som i tamburen, garage, förråd eller öppet garage.

Ändring av huvudcentralen steg för steg

Tala med din elentreprenör innan du beställer en ändring av huvudcentralen. Din elentreprenör kan berätta mer om behovet att ändra huvudcentral.

  • Din elentreprenör har hand om jordanslutningen och ser till att det finns ett överspänningsskydd, och gör en granskning före huvudcentralen kopplas på. Därefter då allt är gjort beställer din elentreprenör både påkopplingen och mätningen av elen av oss.
  • Då allt är i ordning kopplar vi den nya huvudcentralen till elnätet inom två veckor efter att vi fått din beställning.
  • Vi skickar en kopia på blanketten för allmänna uppgifter till din elentreprenör. Din elentreprenör får också ett textmeddelande från oss då vi har beställt arbetet från vår samarbetsentreprenör.