Hur kan jag spara energi?

Elförbrukning hemma

Hur kan jag spara energi?

Du kan enkelt beräkna hur mycket el en apparat förbrukar om du känner till apparatens effekt. Innan du räknar ut förbrukningsnivån ska du alltid omvandla apparatens angivna effekt till kilowatt (1000 watt = 1 kilowatt) och apparatens användningstid till timmar (30 minuter = 0,5 timmar). Genom att multiplicera elapparatens effekt (kW) med dess användningstid (h) beräknar du hur mycket energi apparaten förbrukar (kWh).

Exempel:

Vid veckostädningen tar det 1,5 timmar att dammsuga. Dammsugarens effekt är 1 kW. Förbrukningen uppgår till 1,5 kWh.

Spara energi och kostnader vid uppvärmning och ventilation

Du kan spara energi genom att sänka temperaturen i rummen, isolera fönster och dörrar samt vädra på rätt sätt. Genom att sänka temperaturen med en grad kan du spara t.o.m. 5 % i uppvärmningskostnader!

Spartips för olika uppvärmningsformer:

Direkt eluppvärmning

Kontrollera att termostaterna fungerar. Gamla mekaniska termostater kan bli långsammare och reagera trögt på temperaturförändringar, vilket innebär att rumstemperaturen kan variera mycket och därigenom ökar elförbrukningen.

Olje-, pellets-, flis- och veduppvärmning

När bränslet tar slut, kopplas elmotstånden i allmänhet på och uppvärmningen flyttas över till det kompletterande systemet. Elmotstånden kan även kopplas på vid brännarfel eller om värmeanordningen är tilltäppt någonstans. Se till att det finns tillräckligt med bränsle och utför underhåll på värmeanordningen med jämna mellanrum så att effekten inte försämras.

Värmepumpar

Du kan spara energi med en värmepump om du väljer en pump med rätt effekt och placerar den på ett bra ställe. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att utföra underhåll regelbundet och byta filter samt att ha de rätta inställningarna. Exempelvis de automatiska inställningarna på en luftvärmepump kan få pumpen att kyla ned den värme som alstras genom en annan uppvärmningsform.

För att en jordvärmepump ska fungera effektivt är det viktigt att dimensioneringen är rätt. Om du väljer en jordvärmepump som är dimensionerad för att täcka en del av värmebehovet, produceras tillskottsvärmen med någon annan form av uppvärmning (t.ex. elmotstånd). Med en jordvärmepump som är dimensionerad för att täcka hela värmebehovet står jordvärmen för all värmeproduktion, men det är möjligt att tillskottsvärmen kopplas på vid mycket sträng kyla.

Du hittar mer information om olika värmepumpar på hemsidorna för till exempel Suomen Lämpöpumppuyhdistys (den finländska värmepumpföreningen) och Motiva.

Golvvärme

En lämplig temperatur på golvvärmen är 20-24 grader. Syftet med golvvärme är inte att värma upp hela badrummet, utan att golvytan ska bli lite varm. Om golvytan känns mycket varm eller het, lönar det sig att justera temperaturen på golvvärmen nedåt. Du kan kontrollera temperaturen på golvytan t.ex. med en yttermometer.

Ventilationssystem där tilluft och frånluft cirkulerar maskinellt

​På sommaren lönar det sig att stänga av för- och eftervärmningen av tilluft och frånluft i ventilationssystemet. För att ventilationssystemet ska vara energieffektivt är det bra att med jämna mellanrum utföra underhåll på ventilationsmaskinen.

Kort introduktion till att spara energi

Du kan enkelt minska elförbrukningen i hemmet genom att ändra på ditt eget sätt att agera. Även små ändringar ger märkbara inbesparingar. Du hittar de bästa spartipsen nedan!

Kylskåp och frys

Kylmöblerna är de största energislukarna i köket, men med hjälp av enkla åtgärder kan du minska energiförbrukningen med rentav en tredjedel.

  • Placera inte kylmöblerna nära värmekällor som t.ex. värmeelement och spis.
  • Avfrosta frysen regelbundet och kontrollera samtidigt att tätningarna är i gott skick.
  • Det är värt att fundera på att skaffa en ny, mer energieffektiv kylmöbel istället för den gamla kylen eller frysen.

Bastu

Ungefär hälften av den el som förbrukas då du värmer upp bastun behövs för förvärmning om du använder en traditionell elektrisk bastuugn. Det lönar sig alltså att planera bastubaden på ett sådant sätt att så många som möjligt går i bastun varje gång du värmer den.

Om du badar bastu dagligen eller nästan varje dag, är en bastuugn som alltid är varm ett lönsamt alternativ. En sådan bastuugn håller värmen i bastustenarna konstant, och elförbrukningen för en ny bastuugn är då 2 000-3 000 kWh per år med underhållsvärme. Det lönar sig att regelbundet kontrollera tätningarna i en bastuugn som alltid är varm, eftersom tätningar i dåligt skick leder till att elförbrukningen ökar i en bastu som har underhållsvärme och är klar för bastubad.

Varmt bruksvatten

Det behövs stora mängder energi för att värma bruksvattnet i din lägenhet. Genom sparåtgärder där du minskar användningen av varmvatten kan du påverka dina boendekostnader avsevärt. Du hittar mer information om hushållens vattenförbrukning om du klickar på länkarna längst nere på denna sida.

Hemelektronik

Tv-apparater, datorer och annan hemelektronik förbrukar stora mängder energi då de står funktionsberedda i standby-läge. Under sin ekonomiska livstid förbrukar många apparater faktiskt mer el i standby-läge än då de verkligen används! Ett år består av 8 760 timmar och en konstant förbrukning på en watt innebär en kostnad på ungefär en euro per år i elräkningen. Om du använder en skarvsladd utrustad med en strömbrytare kan du enkelt stänga av flera apparater helt och hållet med en gång istället för att ha dem i standby-läge.

Belysning

Många blir överraskade då de hör att belysningens andel av de finländska hushållens elförbrukning är cirka 22 %, om man bortser från uppvärmningen. Det bästa rådet för att minska användningen av belysning är mycket enkelt: Släck alla lampor som är onödiga.