Fi
Eng
Caruna

Gör skadeanmälan

Gör skadeanmälan

Gör ansökan inom 2–3 månader från att skadorna upptäckts. Vi behandlar ersättningsansökningar från fall till fall.
 
 
Fyll i ersättningsansökan omsorgsfullt:
 
  • Specificera skadorna och bestyrk dem genom att bifoga kopior av kvitton, en sakkunnigs reparationsuppskattning eller utlåtanden och tydliga fotografier av skadan till ansökan.
  • Ersättningshanteringen går vidare automatiskt då de ombedda bekräftelserna bifogats till ersättningsansökan. I annat fall avbryts processen.
  • Om du söker ersättning för fördärvade livsmedel ska tydliga (och omfattande) fotografier på dessa bifogas till den förtydligande listan.
  • Spara de apparater som gått sönder tills du fått ersättningsbeslutet från oss.

Åldersavdragets påverkan på ersättningar
 

Om det finns grunder för skadeersättning, betalas ersättning för skadad apparatur enligt branschrekommendationer. Rekommendationerna grundar sig på försäkringsbolagens ersättningspraxis.
 

Från anskaffningspriset för nya apparater avdras ett åldersavdrag som grundar sig på den skadade apparaturens ålder. Åldersavdrag avdras dock inte för det år som apparaten är köpt och inte heller för därpå följande år.
 

Åldersavdrag per år

  • TV- och andra elektroniska apparater 9 %
  • Hushållsmaskiner 7 %
  • Datautrustning 18 %
  • Egen apparatur som används i förtjänst-syfte 20 %
  • Fastighetens fasta anläggningar 5 %

Kundens uppgifter Kontrollera fälten

Kundnumret hittar du på elfakturan.
Kundnumret hittar du på elfakturan.

Adressen där skadan skett Kontrollera fälten

Valbar. Förbrukningsställets nummer finns på elöverföringsfakturan.

Uppgifter om skadan Kontrollera fälten

Typ av skada Anordning, märke och modell Pris för motsvarande (€) Anskaffningsår Ersättningsbar summa
Lägg till...

Utredning av händelsen Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 6 MB. Bifoga en fil åt gången

Sammandrag av skadeanmälan Kontrollera fälten

Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel