Gör en skadeanmälan

Gör en skadeanmälan

Logga in

Genom att skriva in dig får du i bruk en färdigt ifylld blankett.

Logga in

Du kan själv välja, om du ansöker om ersättning från oss eller från ditt försäkringsbolag. Beroende på hur omfattande ditt försäkringsskydd är kan du få ersättning från ditt eget försäkringsbolag. Elöverföringsbolaget är skyldigt att ersätta skador som uppstått på grund av fel i nättjänsten (t.ex. 0-fel eller om en långvarig under-/överspänning skadat apparaterna). 

Fyll i blanketten för skadeanmälan noggrant. Den hittar du nere på sidan. Du kan också be att vi skickar blanketten till dig per post.

  • Specificera skadorna och verifiera dem.
  • Bifoga verifikationerna t.ex. kopior av kvitton, expertutlåtande eller -värdering om reparationskostnaderna och tydliga fotografier av skadan.
  • Skicka ansökan om ersättning i skälig tid (2-3 månader) efter att skadan upptäckts.
  • Behåll de skadade apparaterna tills beslutet om eventuell ersättning fattats.

Vi behandlar ersättningsansökningarna från fall till fall. I första hand utgår vi från reparationskostnaderna som ersättningsgrund. Om apparaten inte kan repareras eller om reparationskostnaderna är större än apparatens nuvärde, kan vi använda anskaffningspriset för en motsvarande apparat som ersättningsgrund.

Vi svarar gärna på dina frågor om ersättningar på vårt kundtjänstnummer 0200 23222 (lna/mna) vardagar kl. 8-16.

Kundens uppgifter Kontrollera fälten

Kundnumret hittar du på elfakturan.
Kundnumret hittar du på elfakturan.

Adressen där skadan skett Kontrollera fälten

Du kan ändra positionen genom att pricka den på kartan
Valbar. Förbrukningsställets nummer hittar du på elfakturan.

Uppgifter om skadan Kontrollera fälten

Typ av skada Anordning, märke och modell Pris för motsvarande (€) Anskaffningsår Ersättningsbar summa
Lägg till...

Utredning av händelsen Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 6 MB.

Sammandrag av skadeanmälan Kontrollera fälten

Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel