Gör en skadeanmälan

Gör en skadeanmälan

Du kan själv välja, om du ansöker om ersättning hos Caruna eller ditt eget försäkringsbolag beroende på ditt försäkringsskydd. Elöverföringsbolaget är skyldigt att ersätta skador som uppstått på grund av fel i nättjänsten (t.ex. 0-fel eller om en långvarig under-/överspänning skadat apparaterna). 

Fyll i blanketten för skadeanmälan noggrant. Den hittar du nere på sidan. Du kan också be att vi skickar blanketten till dig per post.

Gör så här:

  • Specificera skadorna och verifiera dem
  • Bifoga verifikationerna t.ex. kopior av kvitton, expertutlåtande eller -värdering om reparationskostnaderna och tydliga fotografier av skadan
  • Ifall livsmedel har förstörts, bifoga utöver den skriftliga specifikationen också tydliga samt omfattande bilder av dessa
  • Skicka ansökan om ersättning i skälig tid (2―3 månader) efter att skadan upptäckts
  • Behåll de skadade apparaterna tills beslutet om eventuell ersättning fattats

Vi behandlar ersättningsansökningarna från fall till fall. I första hand utgår vi från reparationskostnaderna som ersättningsgrund. Om apparaten inte kan repareras eller om reparationskostnaderna är större än apparatens nuvärde, kan vi använda anskaffningspriset för en motsvarande apparat som ersättningsgrund.

Om du har frågor om ersättningar svarar vi gärna på frågor på vår kundtjänst.

Kundens uppgifter Kontrollera fälten

Kundnumret hittar du på elfakturan.
Kundnumret hittar du på elfakturan.

Adressen där skadan skett Kontrollera fälten

Valbar. Förbrukningsställets nummer finns på elöverföringsfakturan.

Uppgifter om skadan Kontrollera fälten

Typ av skada Anordning, märke och modell Pris för motsvarande (€) Anskaffningsår Ersättningsbar summa
Lägg till...

Utredning av händelsen Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 6 MB.

Sammandrag av skadeanmälan Kontrollera fälten

Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel