Fi
Eng
Caruna

Gör skadeanmälan

Gör skadeanmälan

Beroende på försäkringsskyddet, kan du själv välja om du söker ersättningar av Caruna eller ditt eget försäkringsbolag.

Gör ansökan inom rimlig tid från att skadorna upptäckts (2–3 månader). Ersättning av skador förutsätter att det i nättjänsten skett ett fel i antingen elkvalitet eller leveranssätt.

Gör så här:

  • Fyll i skadeanmälningsblanketten omsorgsfullt
  • Specificera på blanketten alla skador och bestyrk dem genom att bifoga kopior av kvitton, en sakkunnigs reparationsuppskattning eller utlåtanden och tydliga fotografier av skadan till ansökan.
  • Ersättningshanteringen går vidare automatiskt då de ombedda bekräftelserna bifogats till skadeanmälan. I annat fall avbryts processen.
  • Om livsmedel har förfallit ska du utöver en förtydligande lista bifoga tydliga och omfattande fotografier på livsmedlen
  • Skicka in ersättningsansökan inom rimlig tid från att skadorna upptäckts (2–3 månader)
  • Spara de apparater som gått sönder tills du fått ersättningsbeslutet

Vi behandlar skadeanmälningarna från fall till fall. I första hand utgör reparationskostnaderna ersättningsgrunden. Om apparaten inte kan repareras eller om reparationskostnaderna är högre än nuvärdet, kan vi använda motsvarande apparatanskaffning som ersättningsgrund.

Om du har frågor kring ersättningarna står vår kundtjänst gärna till din tjänst.

Kundens uppgifter Kontrollera fälten

Kundnumret hittar du på elfakturan.
Kundnumret hittar du på elfakturan.

Adressen där skadan skett Kontrollera fälten

Valbar. Förbrukningsställets nummer finns på elöverföringsfakturan.

Uppgifter om skadan Kontrollera fälten

Typ av skada Anordning, märke och modell Pris för motsvarande (€) Anskaffningsår Ersättningsbar summa
Lägg till...

Utredning av händelsen Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 6 MB.

Sammandrag av skadeanmälan Kontrollera fälten

Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel