Lediga tjänster

Här kan du bekanta dig med våra lediga tjänster och lämna din ansökning. Om du har några frågor om våra lediga tjänster eller hur din ansökan gått framåt når du oss enklast per e-post: rekrytointi@caruna.fi.

Vi sparar ansökningar till våra lediga tjänster 24 månader. Du kan själv definer hur länge din ansökning är i kraft.

Du kan lämna in en öppen ansökan per e-post till rekrytointi@caruna.fi. Vi sparar öppna ansökan i sex månader.