Bland får vi också överraskningar av till exempel vädret, och då blir det strömavbrott. Dessa överraskningar försöker vi minska genom att förnya elnätet.

Vi förbättrar eldistribution genom att bland annat flytta elnätet under jord. Där är nätverket skyddat mot väder och vind, så att antalet strömavbrott minskar också. Vi sågar också regelbundet grenar och trädtoppar som växer nära kraftledningar så att de inte skulle ramla på ledningarna när det blåser mycket och orsaka strömavbrott.

Läs mer om elnätsunderhåll

Följa med byggnadens tidtabell i vår karttjänst

Du kan följa uppbyggnadens utveckling och tidtabeller i vår karttjänst. Där kan du också prenumerera och få alla meddelanden angående byggarbetet i ditt området.

Nedmonteringen av det gamla elnätet eller driftsättning av ett nytt elnät kan orsaka korta avbrott i eldistributionen. Vi informerar om avbrott i förväg. Du kan kontrollera och uppdatera din kontaktinformation i Caruna+.

Information om uppbyggnaden på kundmöten

När vi planerar ett förbättringsprojekt för elnätet så anordnar vi ett kundmöte för områdesborna. Om du inte kan medvara men är ändå intresserad, kan du se mötesprogrammet här.

Voit tarkastella kotisi lähellä olevaa työmaata karttapalvelustamme.

Byggarbetets faser

Uppbyggnaden av elnätet tar cirka 1-2 år och består av flera etapper, varav bara några är synliga i beboarnas vardag.

  • Caruna beställer projektet från en entreprenör
  • Vi börjar planera elnätet, vilket tar ungefär sex månader men beror på området i fråga
  • När planen är klar börjar vi bygga ett nytt elnät. Uppbyggnadens tid påverkas av till exempel terrängförhållandena och vädret (exempelvis frusen mark under våren).
  • Efter driftsättning, kommer det gamla elnätet demonteras och efterarbete påbörjas. Under avslutningen flytts elnätsmaterial bort från området. Gårdarna och gatorna återförs till åtminstone lika bra kondition som vid projektets början.
  • Till sist gör vi alla ändamålsenliga slutprov. Vi försäkrar till exempel att det nya elnätet har lagts åtminstone i ett djup enligt standarderna (70 cm från jordytan).

Kaapelikeloja Carunan työmaan lähellä.

Byggarbetsplatsen i närheten, akta dig

Tänk på säkerheten när du är i närheten av en byggarbetsplats.

  • Rör inte kraftledningar som hänger på marken – de kan vara spännande
  • Flytta inte byggmaterial eller käppar som visar grävruttar
  • Om kabelrullar eller annat material behöver flyttas, vänligen meddela oss genom att kontakta kundservice

Det kan finnas tillfälliga gångvägar eller omvägar att ge mer säkerhet.