Vårt mål är att vara en av de bästa arbetsplatserna i Finland

Caruna vill vara den bästa platsen att växa och utvecklas både för nuvarande och kommande experter. Vårt arbete har en stor betydelse. Vi sörjer ju för att det finländska samhället fungerar varje dag dygnet runt.

Caruna är ett betydande kunskapskluster inom eldistributionsbranschen. Att arbeta med de bästa experterna inom branschen ger utmärkta förutsättningar för att dela information och lära sig nya saker. Det baserar sig för sin del på att över två tredjedelar av våra arbetstagare har högskoleexamen.

Olika bakgrund och kunnande länkas smidigt samman med arbetet. Nyutexaminerade och studerande som gör sina slutarbeten hos oss för med sig en frisk fläkt från flera vetenskapsområden och från samhället.

Att lära sig nytt och dela med sig av kunskap uppmuntras

Vi uppmuntrar våra anställda att komma med initiativ och att utnyttja interna möjligheter att lära sig, till exempel genom arbetsrotation. Om man vill får man skugga en arbetskamrat, och den interna arbetsrotationen ger nya perspektiv på arbetet. Vi tror på att man lär sig bäst genom att göra själv. Våra egna utbildningar fördjupar bl.a. kunnandet inom elteknik, arbetssäkerhet och chefsarbete.

Caruna Akademis föreläsningar kompletterar den interna kunskapsspridningen. Föreläsningarna är öppna för alla och vid dem behandlas Carunas affärsverksamhet, bransch och arbetshälsa. Alla Caruna-anställda kan föreslå ämnen eller själva hålla en föreläsning.

Arbete och vila i lämpliga proportioner

Varje Caruna-anställd har rätt till ett balanserat arbets- och familjeliv. Största delen av oss tillbringar den piggaste delen av dygnet på arbetsplatsen. Det måste finnas energi kvar också för fritiden. Vi söker efter balans i sammanjämkandet av arbete och fritid bland annat via projektet Familjevänlig arbetsplats.

Konkurrenskraftiga fördelar inom räckhåll för dig

Vi strävar efter att svara mot de önskemål som gäller arbetshälsa som våra arbetstagare kommit med genom ett täckande serviceutbud. Motions-, kultur- och arbetsreseförmåner, aktiviteter på eget gym, pilates och yoga finns bland de mest populära. Caruna har under flera år haft ett eget lag i tävlingen Kilometrikisa, och våren brukar också inledas med ett cykelservicejippo som arbetsgivaren ordnar. Under somrarna har alla Caruna-anställda möjlighet att lösa in en stadscykel.

Den goda sammanhållningen syns också i olika slags hobbyverksamhet utanför arbetstid. Via intranätet hittar man enkelt sällskap till exempel för ridning, fotboll eller teater. I våra personalenkäter har vi fått beröm i synnerhet för atmosfären, bra kolleger och arbetsmiljö och för flexibel praxis på arbetsplatsen.

När du har varit en tid i huset kan du ansöka om att bli medlem i arbetsplatskassan Enerkemi. Företagshälsovården finns nära och du sköter dina ärenden där smidigt – vid behov via flera kanaler. Du kan också besöka specialistläkare förmånligt.