Hållbarhet är en del av Carunas dagliga verksamhet

Vårt mål är att vara en leveranssäker eldistributör med skäliga priser för våra kunder och att ha en betydande roll som utvecklare av framtidens energisystem. Vi observerar riskerna och möjligheterna i vår omvärld för att kunna utveckla vår verksamhet och lyssnar till våra intressentgruppers synpunkter. 

Vi vill vara en seriös aktör i förhindrandet av effekterna av klimatförändringen, garantera en säker arbetsmiljö som utvecklas för våra arbetstagare och partner, bygga hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur för våra kunder och agera som en god företagsmedborgare i det finländska samhället.