Utveckling av elnätet

Vi planerar, bygger och underhåller elnätet så att det fyller våra kunders och samhällets förväntningar och behov nu och i framtiden.

Caruna driver ett nätförbättringsprojekt som varar i ett decennium och går ut på att vi för elnätet under jorden där det är i skydd för väder och vind. Vi har förbundit oss att uppfylla de målsättningar som står i elmarknadslagen till slutet av 2028 , och att därmed kunna slå på elen till våra kunder inom sex timmar på tätorter och 36 timmar på glesbygden efter ett elavbrott.

Vi sanerar ett föråldrat elnät som är känsligt för väderfenomen för att öka leveranssäkerheten av el. Därtill utökar vi automatik i elnätet, vilket gör att vi kan slå på elen snabbare efter ett avbrott. Därtill bygger vi hela tiden ut vårt elnät så att nya kunder och områden kan anslutas till det.

Karta över Carunas byggen

För att förbättra och förstärka vårt elnät genomför vi varje år hundratals nätförbättringsprojekt på våra olika nätområden.