Elmarknaden

El produceras i kraftverk med hjälp av kärn-, vatten och vindkraft samt olika bränslen. I Finland har vi omkring 120 företag som producerar el och omkring 400 kraftverk.

Från kraftverken överförs elen längs med stam- och distributionsnätet till hem och andra elförbrukningsställen. Fingrid Oyj ansvarar för elöverföringen i stamnätet. I stamnätet överförs elen från producenter till elöverföringsbolag och industrier. Elöverföringsbolagen överför el till hushåll och företag via låg- och mellanspänningsnätet.