Styrelse

Styrelsen ansvarar för koncernens strategiska utveckling och övervakar och styr koncernens affärsverksamhet och administration.

Läs mer om styrelsen i vår årsrapport på finska.

Styrelsemedlemmar

Matti Ruotsala, ordförande
James Adam, styrelsemedlem
Andrew Furzestyrelsemedlem
Jouni Grönroos, styrelsemedlem
Shankar Krishnamoorthy, styrelsemedlem
Kerron Lezama, styrelsemedlem
Fredrik Lundeborg, styrelsemedlem
Laura Tarkka, styrelsemedlem

Vice-styrelsemedlemmar: Tara Davies, Katarina Romberg och Charles Thomazi.