Styrelse

Styrelsen ansvarar för koncernens strategiska utveckling och övervakar och styr koncernens affärsverksamhet och administration. Styrelsen består av representanter för de internationella infrastrukturinvesterarna OMERS Infrastructure och First Sentier Investors. Läs mer om styrelsen i vår årsrapport på finska.

Styrelsemedlemmar

Matti Ruotsala, ordförande
Jouni Grönroos, styrelsemedlem
Matt Liddlestyrelsemedlem
Michael McNicholas, styrelsemedlem
Niall Mills, styrelsemedlem
Ellen Richardson, styrelsemedlem
Laura Tarkka, styrelsemedlem

Nick Grant, vice-styrelsemedlem
Agnieszka Gawronvice-styrelsemedlem