Strategi och värden

Vi vill främja att trafiken elektrifieras, ökningen av förnybar energiproduktion, uppkomsten av energisamfund och kundernas delaktighet i energimarknaden.

Klimatförändringen och digitaliseringen är omvälvande för energibranschen och samtidigt för hela samhället. Ett vädersäkert smart elnät skapar också grunden för framtidens energisystem, där de digitala tjänsterna ökar, trafiken elektrifieras och konsumenterna blir elproducenter.

Vår vision är en miljon nöjda kunder

Vi vill växa och förbättra den service vi producerar för kunderna. Våra strategiska grundpelare är kundcentrerad och effektiv kärnverksamhet och ett gott företagsmedborgarskap. Dessa bygger grunden för att vara branschföregångare inom tillväxt och utvecklingen av nya tjänster och i byggandet av ett smart elnät.

År 2020 var leveranssäkerheten 99,98 procent

Kundcentrerad och effektiv kärnverksamhet

Vi vill göra vardagen för våra kunder enkel när det gäller tjänster som är relaterade till eldistribution, till exempel vid öppnande av anslutningar och överföring, uppföljning av energiförbrukning och förändringar som gäller fakturering eller anslutning av förnybara energisystem till nätet. Vi skapar den bästa kundupplevelsen genom att garantera en störningsfri eldistribution dygnet runt. År 2019 investerade vi 167,3 miljoner euro i byggandet av elnät. 

Gott företagsmedborgarskap

Vi för en aktiv dialog med våra centrala intressentgrupper, så att vi kan bygga förtroende för Carunas verksamhet och tillsammans utveckla framtidens eldistributionsverksamhet i Finland. Vi deltar i utvecklingsarbete inom branschen och intresseorganisationer. Vi utvecklar och tar i bruk nya tjänster och verksamhetsmodeller i samarbete med våra partner. Vi ordnar också diskussionstillfällen som gäller nätbyggnadsprojekt eller Carunas verksamhet, till exempel tillsammans med Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) och Egnahemsförbundet.

Det finländska energisystemet står inför en stor förändring.

Vårt mål är att vara med om att hitta lösningar för att utveckla energimarknaden i en mera kundcentrerad och samhälleligt mer hållbar riktning. År 2018 deltog vi i Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät.

Tillväxt och nya tjänster

Genom tillväxt och nya tjänster stöder vi vår grundläggande verksamhet i en omgivning som är stadd i omvandling och främjar utvecklingen av smarta energisystem
i Finland. Vi vill växa och vara med om att utveckla nya tjänster, som vi har sakkunskap i. Vi ser eldistributionsnätet som en utmärkt plattform för nya, gröna energilösningar, till exempel efterfrågeflexibilitet för konsumenter och energisamfund.

Läs mera: Årsrapport 2019 (på finska)

Carunas värderingar

Jag agerar modigt

  • Jag vågar lägga ribban högt då det kommer till mitt eget görande, varvid jag strävar efter att göra saker bättre.
  • Jag vill ta ansvar och fatta beslut, samtidigt som jag även är redo att ge ansvar och visa förtroende.
  • Jag tillåter misstag, både då det gäller mig själv och andra. Jag lovar att stanna upp då misstag sker och lära mig av dem.
  • I mitt görande är jag rättfram: jag hanterar saker som saker och använder mig av direkt, ärlig men respektfull respons.
  • Vårt arbete innefattar säkerhetsrisker. Vi utför vårt arbete med säkerhet som den främsta prioriteringen. Då det gäller säkerhet, kompromissar vi inte.

Med god energi

  • Jag strävar efter att göra saker lätt och enkelt. Onödig byråkrati och komplexitet hör inte till vår kultur, då det snarare förbrukar än ökar vår energi.
  • Jag är nyfiken och vill lära mig nytt, om mitt jobb, men också om världen runt omkring.
  • Jag håller alltid mina löften. Hundraprocentigt förtroende är grunden till vår rättframma arbetskultur.
  • Var och en av oss är Carunas röst och ansikte. Det är jag med stolthet och glädje.
  • Ifall min kollega behöver uppmuntran eller stöd och en axel att luta sig mot, erbjuder jag det.

Tillsammans

  • Vi finns till för våra kunders skull. Vår kund får det bästa möjliga resultatet då vi smidigt arbetar tillsammans.
  • Samarbete kräver aktiv interaktion: vi kommunicerar om vårt eget görande och visar intresse för de andras görande.
  • Vi vill möta och lära känna varandra både som kollegor och som medmänniskor, över team- och avdelningsgränser. Vi håller alltid våra partner involverade.
  • Jag kommer med mina egna bidrag då det gäller arbetsgemenskapens goda anda. I våra möten kavlar vi upp armarna, men det bör också finnas glädje, skratt och high fives.