Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har som sin uppgift att förbereda koncernens affärsverksamhetsplan och att tillsammans med vd:n besluta om investeringar. Varje medlem i ledningsgruppen ansvarar för den operativa verksamheten inom det egna ansvarsområdet.

Tomi Yli-Kyyny, verkställande direktör

Tomi Yli-Kyyny

Verkställande direktör

Förja på Twitter: @TomiYliKyyny

Elina Lehtomäki, förvaltning och drift av elnät

Elina Lehtomäki

Förvaltning och drift av elnät

Följa på Twitter: @ElinaMaariaL

Noora Neilimo-Kontio, samhällsrelationer och reglering

Noora Neilimo-Kontio

Samhällsrelationer och reglering 

Följa på Twitter: @NeilimoNoora

Kosti Rautiainen, kundrelationer och ny verksamhet

Kosti Rautiainen

Kundrelationer och ny verksamhet

Följa på Twitter: @KostiRautiainen

Jyrki Tammivuori, Company Services

Jyrki Tammivuori

Företagstjänster 

Följa på Twitter: @JyrkiTammivuori