Caruna i korthet

Caruna sköter om eldistribution och upprätthåller, underhåller och bygger ut ett vädersäkert elnät åt sina över 700 000 kunder i Södra, Sydvästra och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta. För att kunna garantera en möjligast störningsfri elförsörjning åt alla kunder och under alla omständigheter, följer Caruna dygnet runt med hur elnätet fungerar. Ett vädersäkert och smart elnät skapar även förutsättningar för ett fungerande energisystem i framtiden då de digitala tjänsterna ökar, trafiken elektrifieras och konsumenten blir producent av energi. Vårt nät omspänner över 88 000 kilometer.

Till Caruna-koncernen hör två nätbolag: Caruna Espoo Oy och Caruna Oy

Caruna Espoo Oy är ett stadsbolag med hög kablingsgrad och många kunder att dela på kostnaderna för meter av elnät. Caruna Espoo Oy är ett av Finlands förmånligaste nätbolag. Caruna Oy är huvudsakligen verksam på glesbygden där det finns mycket elnät att uppehålla, bygga och reparera. I Caruna Oy:s område är antalet nät per kund 168 meter per kund. För Caruna Espoo Oy:s område är motsvarande siffra 36 meter per kund.

Caruna grundades 2014, men företagets historia inleddes redan år 1912 på en ort som heter Karuna, där ett nytt elöverföringsbolag inledde sin verksamhet. Vi överför el med 100-års erfarenhet. Vi ser till att elen löper för att göra livet lättare för människor i vardagen. Vi vill framför allt trygga en störningsfri eldistribution och därför förbättrar vi konstant vårt elnät. På grund av detta kan du som kund till exempel själv producera el för eget behov och sälja överskottselen vidare till andra konsumenter.

Vi har en personal på 300 personer och sysselsätter cirka 1 000 personer runt om i Finland. Vår verksamhet regleras av Energimyndigheten som övervakar elnätsverksamheten i Finland.

Caruna ägs av det finländska arbetspensionsbolaget Elo (7,5 %), KKR (40 %), Ontario Teachers' (40 %), och det svenska pensionsförsäkringsbolaget AMF 12,5 %.