Om Caruna

Caruna sköter om eldistribution och upprätthåller, underhåller och bygger ut ett vädersäkert elnät åt sina över 700 000 kunder i Södra, Sydvästra och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta. Vårt över 88 000 kilometer långa elnät är 76 gånger lika långt som Finland.

Jobba hos oss

Vi är en av Finlands bästa arbetsplatser i serien medelstora företag 2019–20. Vill du utnyttja tillfället att vara trendsättare i branschen, är det dags att arbeta hos Caruna och distribuera god energi till 1,5 miljoner finländare.

Elnätet är samhällets ryggrad

De allt vanligare extrema väderfenomenen belastar elnätet hårt. Under till exempel stormen Asta räknade man till 6000 blixtar och stormen fällde över en halv miljoner träd. Vi bygger elnät för att din vardag löper och du känner dig säker även i framtiden. Att du får el är viktigast.

Säkerhet och miljö kommer alltid först

Vi arbetar tillförlitligt och ansvarsfullt tillsammans med våra kunder, samarbetspartner och ägare för det finländska samhällets bästa.
Med Carunas uppförandekod säkerställs att alla Caruna-anställda har samma uppfattning om verksamhetssätten och etiska principerna.

Uppförandekoden följs i hela vår affärsverksamhet: inom bolaget och med intressentgrupper samt det omgivande samhället. Om du märker att vår uppförandekod inte följs, kan du rapportera om det på den här blanketten.

Vår hälso-, säkerhets- och miljöpolicy definierar principerna för vår hälso- och säkerhetsledarskap samt vår miljöverksamhet. Vår HSE-policy gäller även för våra samarbetspartner och omfattar hela vår anskaffningskedja.

Nyhetsrum

Håll dig uppdaterad och följ med vad vi skriver om. I nyhetsrummet hittar du behändigt meddelanden, nyheter, artiklar och bloggar.