Om byggarbetsplatser

Vi bygger ett elnät som tål olika väder

Ibland får vi också överraskningar av till exempel vädret, och då blir det strömavbrott. Dessa överraskningar försöker vi minska genom att förnya elnätet. Vi förbättrar eldistribution genom att bland annat flytta elnätet under jord. Där är nätverket skyddat mot väder och vind, så att antalet strömavbrott minskar också.

Än så länge har vi redan flyttat 56 % av vårt elnät under jord (Caruna AB och Caruna Esbo AB). Vi förnyar elnätet i tätorter och glesbygder. Du kan se byggarbetet nära just ditt hem genom vår karttjänst.

Vi sågar också regelbundet grenar och trädtoppar som växer nära kraftledningar så att de inte skulle ramla på ledningarna när det blåser mycket och orsaka strömavbrott.

Läs mer om elnätsunderhåll

Byggarbetsplatsen i närheten, akta dig

Tänk på säkerheten när du är i närheten av en byggarbetsplats.

  • Rör inte kraftledningar som hänger på marken – de kan vara spännande
  • Flytta inte byggmaterial eller käppar som visar grävruttar
  • Om kabelrullar eller annat material behöver flyttas, vänligen meddela oss genom att kontakta kundservice

Det kan finnas tillfälliga gångvägar eller omvägar att ge mer säkerhet.

Byggarbetets faser

Uppbyggnaden av elnätet tar cirka 1-2 år och består av flera etapper, varav bara några är synliga i beboarnas vardag.

  • Caruna beställer projektet från en entreprenör
  • Vi börjar planera elnätet, vilket tar ungefär sex månader men beror på området i fråga
  • När planen är klar börjar vi bygga ett nytt elnät. Uppbyggnadens tid påverkas av till exempel terrängförhållandena och vädret (exempelvis frusen mark under våren).
  • Efter driftsättning, kommer det gamla elnätet demonteras och efterarbete påbörjas. Under avslutningen flytts elnätsmaterial bort från området. Gårdarna och gatorna återförs till åtminstone lika bra kondition som vid projektets början.
  • Till sist gör vi alla ändamålsenliga slutprov. Vi försäkrar till exempel att det nya elnätet har lagts åtminstone i ett djup enligt standarderna (70 cm från jordytan).

Kabelvinda i närheten av en byggnadsplats.

Informering och kundtjänst

Vi använder bland annat sms för att informera om uppbyggnadens utveckling

Nedmonteringen av det gamla elnätet eller driftsättning av ett nytt elnät kan orsaka korta avbrott i eldistributionen. Vi informerar om avbrott i förväg. Du kan kontrollera och uppdatera din kontaktinformation i Caruna+.

Du kan följa uppbyggnadens utveckling och tidtabeller i vår karttjänst – och där kan du också prenumerera och få alla meddelanden angående byggarbetet i ditt området.

Snabb svar i chatten

I chatten på vår hemsida, kan du chatta med vår serviceexpert på vardagar från 08 till 16. Chattrutan visas längst ner till höger när vi är fria att svara på dina frågor.

Fråga på våra sociala mediekanaler på vardagar kl. 8-16

Facebook: www.facebook.com/caruna.fi
Twitter: www.twitter.com/CarunaSuomi

Under kundmöten kan du fråga angående uppbyggnaden

När vi planerar ett förbättringsprojekt för elnätet så anordnar vi ett kundmöte för områdesborna. Kom fråga Caruna-folket och entreprenören om projektplaneringen. Om du inte kan medvara men är ändå intresserad, kan du se mötesprogrammet här.

Vanliga frågor

Besök vår hemsida för de mest vanliga frågor om bland annat byggandet av elnätet.

Bebotjänst kan träffas

Vår bebotjänst åker runt tätorter och informerar om byggarbetsplatser, lyssnar på återkoppling från våra kunder och ger vägledning angående eldistribution. Bebotjänsten försäkrar att våra kunder är nöjda med vårt byggarbete under alla arbetsfaser. Bebotjänsten ger också vägledning med upptagning av våra tjänster.

Kom träffa bebotjänsten!

Carunas bebotjänst kan träffas.

Vi är engagerade i medvetet jordbruk och säkerhet

Vi tar hänsyn till uppbyggnadens miljöpåverkningar så att de blir så små som möjligt eller till och med positiva för miljön, landägarna och andra intressenter.

Vi återvinner 95 % av material demonterat från elnätet. Under 2016 – 2019 tog vi ner ungefär 1 150 stångmonterade distributionstransformatorer från grundvattenområden.

Ansvarsfullhet innehåller också ansvar för arbetstagarna, och vi satsar på utveckling av jobbsäkerhet för våra entreprenörer. Vi lanserade en el- och jobbsäkerhetsutbildning riktad åt icke-elprofessionella. Nu har över 1 500 entreprenörer redan fått Caruna-kortutbildning. Läs mer om utbildningen.

Äver 1 500 entreprenörer redan fått Caruna-kortutbildning.

När det är möjligt bygger vi elnätet tillsammans med andra aktörer. Sambyggnad av elnät är ett förnuftigt alternativ för både miljö och medborgare, eftersom det i bästa fall räddar invånarna i regionerna från upprepade utgrävningar som påverkar vardagen och minskar belastningen på miljön.

När det är möjligt bygger vi elnätet tillsammans med andra aktörer

Det moderna samhället grundas på datakopplingar av bra kvalité, bred användning av datateknik och säker elöverföring

Genom sambyggnad kan vi också garantera detta för flera småhusområden och ännu miljövänligare. Fiberoptik ger den snabbaste internetanslutningen till området med hastigheter upp till 1 000 megabit, vilket möjliggör bästa möjliga digitala tjänster.

Med fiberoptik kan invånare och företag i området få njuta av till exempel alla nya internet-, tv-, video-, kommunikations- och hälsotjänster.

Kontakta Valokuitunen om du är intresserad av en modern och pålitlig internetanslutning

Caruna bygger optisk fiber i sydvästra Finland med sin partner Valokuituen. Om du bor i detta område kommer du att kunna få en fast internetanslutning när du flyttar elnätet under jord.

Caruna-entreprenören ansvarar för utformning, konstruktion och installation av grävmaskinvägen för fiberoptiska nätverk. En Caruna-entreprenör ser till att planera och utföra byggarbetet som sker på kundens gård och i hens hem.

Valokuitunen ansvarar för försäljning av Caruna-byggd snabb fiberoptikkoppling. De skall berätta om att skaffa bredbandet inom områden där fiberoptik byggs. Om fiberoptik är tillgänglig för dig kommer Valokuitunen att skicka dig ett brev eller kort med mer information angående.