Vi försäkrar att du får el utan avbrytningar – för en okomplicerad vardag varje dag. Vi bygger ett elnät som tål olika väder.

Ibland får vi också överraskningar av till exempel vädret, och då blir det strömavbrott. Dessa överraskningar försöker vi minska genom att förnya elnätet. Vi förbättrar eldistribution genom att bland annat flytta elnätet under jord. Där är nätverket skyddat mot väder och vind, så att antalet strömavbrott minskar också.

Än så länge har vi redan flyttat 56 % av vårt elnät under jord (Caruna AB och Caruna Esbo AB). Arbetet inleddes med mellanspänningsledningar i luften som går genom skogar och glesbygder med de största befolkningstätheter och mängder elöverföring. Nu förnyar vi elnätet också i tätorter nära tättbefolkade centrum. Du kan se byggarbetet nära just ditt hem genom vår karttjänst.

Vi sågar också regelbundet grenar och trädtoppar som växer nära kraftledningar så att de inte skulle ramla på ledningarna när det blåser mycket och orsaka strömavbrott.

Läs mer om elnätsunderhåll

Uppbyggnaden av elnätet tar cirka 1-2 år och består av flera etapper, varav bara några är synliga i beboarnas vardag.

  • Caruna beställer projektet från en entreprenör.
  • Vi börjar planera elnätet, vilket tar ungefär sex månader men beror på området i fråga.
  • När planen är klar börjar vi bygga ett nytt elnät. Uppbyggnadens tid påverkas av till exempel terrängförhållandena och vädret (exempelvis frusen mark under våren).
  • Efter driftsättning, kommer det gamla elnätet demonteras och efterarbete påbörjas. Under avslutningen flytts elnätsmaterial bort från området. Gårdarna och gatorna återförs till åtminstone lika bra kondition som vid projektets början.
  • Till sist gör vi alla ändamålsenliga slutprov. Vi försäkrar till exempel att det nya elnätet har lagts åtminstone i ett djup enligt standarderna (70 cm från jordytan).

  • Rör inte kraftledningar som hänger på marken – de kan vara spännande.
  • Flytta inte byggmaterial eller käppar som visar grävruttar.
  • Om kabelrullar eller annat material behöver flyttas, vänligen meddela oss genom att kontakta kundservice.
  • Tillfälliga gångvägar eller omvägar ger mer säkerhet  

Vi använder bland annat sms för att informera om uppbyggnadens utveckling.

Nedmonteringen av det gamla elnätet eller driftsättning av ett nytt elnät kan orsaka korta avbrott i eldistributionen, som vi kommer att informera i förväg. Se till att vi har rätt kontaktinformation – du kan kontrollera och uppdatera din kontaktinformation i Caruna+.

Du kan följa uppbyggnadens utveckling och tidtabeller i vår karttjänst – och där kan du också prenumerera och få alla meddelanden angående byggarbetet i ditt området.

Vi svarar på dina frågor på våra sociala mediekanaler på vardagar från 08 till 16:

Facebook: www.facebook.com/caruna.fi
Twitter: www.twitter.com/CarunaSuomi

Fråga våra experter i chatten

I chatten på vår hemsida, kan du chatta med vår serviceexpert på vardagar från 08 till 16. Chattrutan visas längst ner till höger när vi är fria att svara på dina frågor.

Under kundmöten kan du fråga angående uppbyggnaden

När vi planerar ett förbättringsprojekt för elnätet så anordnar vi ett kundmöte för områdesborna. Kom fråga Caruna-folket och entreprenören om projektplaneringen. Vi erbjuder fikat! Om du inte kan medvara men är ändå intresserad, kan du se mötesprogrammet här.

Vanliga frågor

Besök vår hemsida för de mest vanliga frågor om bland annat byggandet av elnätet.

Vi bygger och utvecklar vårt elnät närmare och närmare bebor, så vi vill närvara själv också. Vår bebotjänst åker runt tätorter i Sydvästra Finland och informerar om byggarbetsplatser, lyssnar på återkoppling från våra kunder och ger vägledning angående eldistribution.

Bebotjänsten försäkrar att våra kunder är nöjda med vårt byggarbete under alla arbetsfaser. Bebotjänsten ger också vägledning med upptagning av våra tjänster. Om du vill tala med oss om ett specifikt projekt eller bara småprata, kom träffa bebotjänsten.

Vi tar hänsyn till uppbyggnadens miljöpåverkningar så att de blir så små som möjligt eller till och med positiva för miljön, landägarna och andra intressenter.

Vi återvinner 95 % av material demonterat från elnätet. Under 2016 – 2019 tog vi ner ungefär 1150 stångmonterade distributionstransformatorer från grundvattenområden. Distributionstransformatorer som är kvar i saneringsprogrammet demonteras under vintern-våren 2020.

Ansvarsfullhet innehåller också ansvar för arbetstagarna, och vi satsar på utveckling av jobbsäkerhet för våra entreprenörer. Under årsskiftet lanserade vi en el- och jobbsäkerhetsutbildning riktad åt icke-elprofessionella. Nu har över 1100 entreprenörer redan fått Caruna-kortutbildning.

Sambyggnad av fiberoptik

När det är möjligt bygger vi elnätet tillsammans med andra aktörer. Sambyggnad av elnät är ett förnuftigt alternativ för både miljö och medborgare, eftersom det i bästa fall räddar invånarna i regionerna från upprepade utgrävningar som påverkar vardagen och minskar belastningen på miljön.

Genom sambyggnad kan vi också garantera detta för flera småhusområden och ännu miljövänligare. Fiberoptik ger den snabbaste internetanslutningen till området med hastigheter upp till 1 000 megabit, vilket möjliggör bästa möjliga digitala tjänster.

Med fiberoptik kan invånare och företag i området få njuta av till exempel alla nya internet-, tv-, video-, kommunikations- och hälsotjänster.

Caruna bygger optisk fiber i sydvästra Finland med sin partner Valokuituen. Om du bor i detta område kommer du att kunna få en fast internetanslutning när du flyttar elnätet under jord.

Caruna-entreprenören ansvarar för utformning, konstruktion och installation av grävmaskinvägen för fiberoptiska nätverk. En Caruna-entreprenör ser till att planera och utföra byggarbetet som sker på kundens gård och i hens hem.

Valokuitunen ansvarar för försäljning av Caruna-byggd snabb fiberoptikkoppling. De skall berätta om att skaffa bredbandet inom områden där fiberoptik byggs. Om fiberoptik är tillgänglig för dig kommer Valokuitunen att skicka dig ett brev eller kort med mer information angående.