Vi sänker grundavgifter för elöverföring med 25 % fr.o.m. 1.3.2016 – 28.2.2017

Vi sänker grundavgifter för elöverföring med 25 % fr.o.m. 1.3.2016 – 28.2.2017

Vi ger svar på den respons vi fått av våra kunder gällande prishöjningarna och därmed kommer vi nu att sänka våra grundavgifter för elöverföring med 25 % fr.o.m. 1.3.2016 (prissänkningen gäller grund- och effektavgifter samt avgifter för reaktiv effekt).

De sänkta priserna för grundavgifterna gäller fram till utgången av februari 2017. För övrigt kommer våra nya offentliggjorda priser att träda och förbli i kraft den 1.3.2016. 

Efter rabatten är prisändringen på elöverföringspriserna, både inom Caruna Ab:s samt Caruna Esbo Ab:s nätområde, i medeltal 14 % av den skattebelagda slutsumman på din elöverföringsräkning. Priset på de nedsatta grundavgifterna hittar du i vår prislista som kan laddas ner på den nedanstående länken för Elöverföringspriset.

Vår kundservice ger gärna svår på frågor och betjänar dig på tfn 0200 23222 (lna/msa) vardagar kl. 8-16.

Läs mer