Vi förbereder oss för problem på grund av översvämningar inom våra nätområden i Norra Österbotten - transformatorer och kopplingsskåp har skyddats

PRESSMEDDELANDE

27.05.2020 kl. 11:45
Smältande snö och kraftiga regn kan orsaka översvämningar i vårt norra nätområde, särskilt i Pudasjärvi-området i Norra Österbotten. Vi har inspekterat våra transformatorer och elskåp i översvämningsområdet och vid behov skyddat dem genom plastning.

De flesta av våra transformatorer och elskåp är utom räckhåll för översvämningsvatten, men några få är inom räckhåll för en möjlig översvämning. Dränkbara pumpar har också installerats i våra skyddade transformatorer för att pumpa ut allt vatten som eventuellt samlas i transformatorn.

Av säkerhetsskäl kan vi periodvis behöva avbryta eldistributionen i området om översvämningsvattnet stiger så högt att vattnet orsakar farosituationer. Om vi ​​måste avbryta eldistributionen kommer våra kunder att få ett textmeddelande/e-postmeddelande om de har aktiverat vår elvakttjänst.

Vi följer översvämningsprognoserna och justerar vår beredskap därefter. Vi försöker reparera eventuella fel så snabbt som möjligt.

Det är av största vikt att säkerställa installatörernas arbetssäkerhet, varvid fel som orsakas av översvämningsvatten kommer att repareras när det är säkert att utföra arbetet.

Vår feltjänst dejourerar dygnet runt

Uppgifter om fel i mellanspänningsnäten hittar du på Carunas störningskarta. Karttjänsten uppdateras med några minuters mellanrum. I brådskande ärenden dejourerar vår avgiftsfria feltjänst dygnet runt på numret 0800 195 011.

Icke-brådskande fel kan anmälas via en elektronisk felanmälningsblankett. Ett exempel på ett icke-brådskande fel är när elen fungerar trots att ett träd fallit på elledningen

Beställ textmeddelanden om elavbrott

En avgiftsfri textmeddelandetjänst om elavbrott är tillgänglig för våra kunder. Beställningar görs smidigt med hjälp av får avgiftsfria elvakt Caruna+. 

Avlägsnandet av ett träd som fallit på en elledning ska skötas av en kvalificerad yrkesutövare. Träd som fallit på en elledning kan meddelas med den elektroniska felanmälningsblanketten

Mer information:

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon