Våra överföringspriser höjs från och med 1.3.2016

NYHETER

18.01.2016 kl. 12:09
Vårt elöverföringsnät kräver konstant underhåll och utveckling. Vi har förbundit oss att förbättra leveranssäkerheten av el åt våra kunder på alla våra nätområden. Därför bygger och utvecklar vi vårt elnät för omkring 200 miljoner euro om året och vi kommer att fortsätta våra utvecklingsprojekt som ämnar minska elavbrott i framtiden.

På grund av omfattande åtgärder som kommer att öka elnätets leveranssäkerhet, kommer vi att höja våra överföringspriser fr.o.m. mars. Prishöjningen påverkar den skattebelagda slutsumman på elräkningens andel för överföringspriset i medeltal med 27% på Caruna Ab:s nätområde och med omkring 22% på Caruna Esbo Ab:s nätområde. Våra kunder kommer att få ett brev per post i slutet av januari, där vi berättar närmare om prisändringen medan vår uppdaterade prislista över nättjänster följer som bilaga.

Våra investeringsprojekt ökar elnätets leveranssäkerhet

Våra investeringsprojekt har en enorm inverkan på elnätets leveranssäkerhet. Över hälften av elavbrott orsakas av storm, åskväder eller träd som faller på ellinjerna som en följd av snölast. Vi utvecklar vårt elnät enligt en snabbare tidtabell pga. kraftiga väderfenomen som inträffat under senare år. Vi strävar efter att kunna koppla på elen så fort som möjligt inom de tidsramar som elmarknadslagen fastställt i sina mål. Enligt elmarknadslagen bör vi senast år 2028 kunna koppla på elen efter ett elavbrott inom 6 timmar i stadsområden och 36 timmar på glesbygden. Således vill vi försäkra oss om att vårt nät fungerar så pålitligt som möjligt både nu och i framtiden.

Energimyndigheten övervakar prissättningens måttlighet

Elöverföringsbolagens verksamhet styrs av elmarknadslagen. Lagstiftningen har som målsättning att trygga elkonsumenter en tillförlitlig eldistribution samt en skälig prissättning. Den har även som syfte att trygga nätbolagen en möjlighet att konstant utveckla sin verksamhet. Energimyndigheten (EM) beviljar elnätstillstånd och övervakar överföringsprisernas skälighet.

Mer information om prissättningen på överföringstjänster får du med hjälp av länken som står utskriven i nedre kanten av denna sida.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon