Sähkönsiirtotuotteet

Välj din elöverföringsprodukt enligt faktiskt behov och förbruk

Välj din elöverföringsprodukt enligt faktiskt behov och förbruk

Du behöver alltid både en elanslutning och ett elavtal för att elenergin som produceras i en elanläggning ska kunna överföras ända fram till dig via ett elnät. Elhandelsbolag ansvarar för försäljning av elavtal medan Caruna och övriga elöverföringsbolag säljer elanslutningar. Utöver en elanslutning behöver du ännu till på köpet en elöverföringsprodukt.

Med en överföringsprodukt dvs. tariff avses en produkt, som används för att fakturera avgifter som är förknippade med elöverföringen. Din boendeform och värmesystem avgör vilken slags elöverföringsprodukt du har behov av. Vi erbjuder våra konsumenter tre olika elöverföringsprodukter: allmän överföring, nattöverföring och säsongöverföring:

”Allmän överföring lämpar sig för flervånings- eller radhus, sommarvillor och bostäder utan elvärming”, säger processexpert Matti Halkilahti.

Priset för nattöverföring varierar från dag till dag. I hus där man använder lagrande golvvärme eftersom det är billigare att värma hus om natten. Säsongöverföring däremot ger våra kunder ett förmånligt pris från april till september och under vintern utnyttjas de billigare tarifferna för nattetid.

”Säsongöverföring passar till exempel hus där man under vintertid kan utnyttja även andra energikällor för uppvärmning som till exempel en öppen brasa”, säger Halkilahti.

Du som flyttar, kom ihåg!

Ibland kan man få behov att byta elöverföringsprodukten mot en annan, till exempel då den egna elförbrukningen stiger eller minskar. Du kan byta ut din produkt då du använt den föregående i minst ett år. Det är gratis att byta elöverföringsprodukt. Vid behov kan vi erbjuda våra kunder en tillfällig elöverföringsprodukt för en kort övergångsperiod.

Om du håller på att flytta ska du stå i kontakt med din elförsäljare två veckor innan flytten. Elhandelsbolaget anmäler om förändringen till nätbolaget, t.ex. Caruna.

”Det lönar sig att komma ihåg att man inte kan knyta ett elavtal i efterhand utan enbart på förhand. Då du ringer upp din elförsäljare ska du ha ditt nummer på förbrukningsställe nära tillhands. Numret finns utskrivet på din senaste faktura, “ tipsare Halkilahti.

Om du är i färd med att köpa egnahemshus lönar det sig att försäkra sig om att det i köpebrevet står att elanslutningen överförs från den föregående ägaren till den nya ägaren. Skiftet av ägare ska anmälas till nätbolaget. Elavtalet kan inte överföras till en ny ägare ifall den förre lämnat räkningar obetalda. Nybyggen kräver därtill en elanslutning.

Vad är det som kostar i elöverföringspriset?

Som affärsverksamhet är elöverföring reglerad monopolverksamhet. Energimyndigheten beviljar elnätstillstånd och elmarknadslagen reglerar nätbolagens verksamhet.

”För att kunna garantera en säker elöverföring krävs det att man satsar på att bygga ett säkert och täckande elnät. Investeringarna som behövs är enorma men investeringarna ger också en rimlig vinst. Utgångspunkten för vår verksamhet är att våra kunder ska få el på ett tillförlitligt sätt och till ett kostnadseffektivt pris”, säger Halkilahti.

Priset på elöverföring består av flera olika element. Bland annat består priset av priset på elenergi och överföring från produktionsanläggningen till konsumenterna, därtill kostar det att bygga ett tillförlitligt elnät och att underhålla det. Likaså kostar det att driva en central som tar emot anmälningar om fel och att rätta till eventuella fel i nätverket samt att mäta elförbrukningen och att förmedla mätresultaten till elhandelsbolaget.

”Man kan aldrig konkurrenssätta ett nätbolag eftersom det inte är vettigt att låta konkurrerande elbolag bygga separata nätverk på ett och samma område. Därför övervakar en myndighet nätverkens produktionsnivå och publicerar sedan i förväg information om mätmetoderna för olika nivåer och mått. Prissättningen följer således alltid vissa ramar och begränsningar. Nätverket fungerar alltid, även om konsumenten inte utnyttjar det alls. Alla geografiska områden har ett eget nätbolag som ansvarar för elöverföringen och anslutningarna på området. På det här sättet kan man garantera att alla har tillgång till nätverket, även på glesbygden”, säger Halkilahti.
 

TIPS: Om du redan vet vilken elöverföringsprodukt du har behov av, kan du lätt och enkelt byta ut din nuvarande produkt genom att göra en beställning via länken Förändring av elöverföringsprodukt. Länken finner du längre ner på sidan.

Vad är en elanslutning?
En elanslutning betyder rätt att ansluta till ett elnätverk. En anslutning är ett ställe där anslutningen konkret sker. Kunden ska beställa en anslutning och betala en anslutningsavgift.

Vad är ett elavtal?
Ett elavtal knyts mellan kunden och elhandelsbolaget. Kunden väljer ett elhandelsbolag och köper el av detta bolag. Elhandelsbolaget skickar kundens uppgifter till elöverföringsbolaget för det nödvändiga elnätsavtalet.

Läs mer