Vad ingår i kostnaden för elöverföring?

ARTIKEL

26.01.2016 kl. 09:48
Då priset på elenergi är lågt reagerar många lätt på att elöverföringsavgiften verkar stor. Men vad allt ingår egentligen i denna avgift, och hur övervakas elöverföringspriserna?

Alla elanvändare betalar för två olika saker då de betalar sin elräkning. Å ena sidan betalar de en avgift till ett elöverföringsbolag som överför elström från kraftverket till deras förfogande och dessutom ser till att elnäten fungerar i alla väderleksförhållanden. Å andra sidan betalar de också för den egentliga elenergin till ett elförsäljningsbolag.

Ett elöverföringsbolag har många skyldigheter

Konsumenten kan fritt välja vilket elförsäljningsbolag han eller hon vill anlita. Men ett elöverföringsbolag, såsom Caruna, verkar alltid inom ett visst geografiskt område. Konsumenten kan alltså inte själv välja vilket bolag som ska sköta elöverföringen, utan det bestäms på basis av var han eller hon bor. Det här beror på att det är så besvärligt och dyrt att bygga och underhålla elnät att det inte lönar sig att bygga flera parallella nät.

Att underhålla det landsomfattande elnätet och säkerställa eldistributionen är en livsviktig verksamhet för såväl konsumenterna som hela samhället. Elmarknadslagen, som trädde i kraft 2013, kräver att elöverföringsbolagen ska kunna garantera en bättre leveranssäkerhet än tidigare i alla väderleksförhållanden.

Elöverföringsbolagen har därför inlett flera omfattande nätrenoveringsprojekt runt om i landet, vilket har skapat ett tryck på att höja priserna. Extrema väderfenomen har också blivit allt vanligare, och de kan i värsta fall orsaka omfattande och långvariga skador på elnätet. Att kontinuerligt renovera elnäten och reparera skadade ledningar under tidspress kräver specialkunnande och konstant jourberedskap.

Nätbolaget använder elöverföringsavgifterna till att täcka alla sina kostnader. Det får inget understöd från staten för sin verksamhet, utan måste tvärtom betala skatt på den. Överföringspriserna inbegriper förutom överföringsavgifterna även elskatt och moms, som förmedlas vidare till staten. Skatterna utgör cirka 30 % av den totala elfaktureringen.

Elöverföringsbolaget erbjuder elanslutningar till alla som bygger hus såväl i städerna som i glesbygderna, bland annat i skärgården. Utöver allt detta ansvarar elöverföringsbolaget också för mätningen av elförbrukningen, och så ser det till att trasiga mätare repareras och att förbrukningsuppgifterna förmedlas till elförsäljningsbolagen. Allt det här får kunderna alltså för de överförings- och anslutningsavgifter som de betalar.

Hur bestäms och övervakas överföringspriset?

Eftersom ett elöverföringsbolag har monopol i sitt eget område övervakar Energiverket nätbolagens verksamhet och kontrollerar att prissättningen av elöverföringen hålls på en skälig nivå. Nya kontrollmetoder gäller från början av 2016 till slutet av 2023.  Priskontrollen delas upp i fyra år långa kontrollperioder. Myndigheterna strävar genom reglering och övervakning efter att hitta en balans som garanterar högklassig elöverföring till skäliga priser.

De nya kontrollmetoderna går ut på att sporra bolagen till investeringar som förbättrar leveranssäkerheten. Caruna har förbundit sig att göra eldistributionen pålitligare i hela vårt nätområde. Detta innebär naturligtvis att vi är tvungna att höja elöverföringsavgifterna.

Hur kan konsumenten påverka sin elöverföringsräkning?

Priset för elöverföring består av en grundavgift och en del som baserar sig på elförbrukningen. Då det nuvarande priset fastställdes skiljde man dock ännu inte mellan elförsäljning och elöverföring. Med tanke på att överföringsavgiften måste täcka allt som beskrivits i denna artikel har konsumenten mycket begränsade möjligheter att påverka dess storlek genom sina förbrukningsvanor.

De största elbovarna i hemmet, om man bortser från värmesystemet och uppvärmningen av bruksvattnet, är bastun, golvvärmen i badrummet, köksmaskinerna och underhållningselektroniken. Om man har en luftvärmepump är det viktigt att man kan använda den rätt. Här följer några tips på hur du kan spara el:

  • Se till att säkringarna motsvarar din förbrukning. Om du har för stora säkringar höjer de priset på din överföringsavgift i onödan.
  • Testa att sänka rumstemperaturen med en grad.
  • Värm inte upp hela huset med golvvärmen i badrummet, utan håll dörren till badrummet stängd.
  • Styr energiförbrukningen till de förmånligare timmarna på dygnet. Om du använder till exempel ett ackumulerande värmesystem är priset på produkten Nattöverföring förmånligare nattetid.
  • Studera och ta i bruk vår energiuppföljningstjänst. Länken till tjänsten hittar du nere på sidan.

 

Text: Tarja Sinervo

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon