Vad är ditt riktigt koldioxidavtryck? Med fakta mot klimatförändringarna

BLOGG

05.12.2019 kl. 08:29
Mitt intresse för klimatfrågor väcktes på 1980-talet. Miljöhotet över hela världen var något som oroade en liten skolelev: ozonnedbrytning, sura regn och klimatförändringar, som kallades för växthuseffekten. Ozonnedbrytningen och försurningen har effektivt kontrollerats av internationella avtal och lagstiftningar, men klimatförändringarna accelererar.

Klimatförändringarna påverkar distributionsnäten på många sätt. Avbrottsfri kraftförsörjning måste garanteras även om produktionen flyttas till förnybara, väderberoende källor, och extrema väderhändelser ökar. Genom att studera fakta om effekterna av åtgärderna på klimatet och klimatförändringarnas effekter på åtgärderna, kan åtgärderna utvecklas i en mer klimatvänlig riktning. 

Vi redde ut hela leveranskedjans koldioxidavtryck

Vi var de första i branschen med att beräkna vårt koldioxidavtryck så att det inte bara täckte våra egna utsläpp utan även de viktigaste utsläppen i vår anskaffnings- och leveranskedja. Carunas totala koldioxidavtryck för 2018 motsvarar det årliga koldioxidavtrycket för cirka 19 000 finländare i genomsnitt.

En rejäl fjärdedel av vårt koldioxidavtryck kommer från vår egen verksamhet – främst distributions- och omvandlingsförluster i elnätet. Men de flesta av våra koldioxidavtryck genereras i vår anskaffnings- och leveranskedja, och materialen som används för att bygga nätverket representerar 40 procent av vårt koldioxidavtryck.

Alternativ för att minska våra kunders och samhällets koldioxidavtryck

För att beräkna vårt koldioxidavtryck identifierade vi sätt på vilket vi har en positiv inverkan på klimatet, och valde ut de mest intressanta för närmare granskning.

Vårt mest betydande koldioxidavtryck kommer från anslutningen av förnybar energi till elnätet. År 2018 genererades cirka 3 600 GWh förnybar el till Carunas elnät, d.v.s. 11% av all förnybar elproduktion i Finland. Detta motsvarar det årliga koldioxidavtrycket för cirka 46 000 finländare i genomsnitt.

På vår elektroniska marknadsplats erbjuder vi kunden alternativa energilösningar och möjliggör jämförelse och konkurrenskraftig budgivning. Kunden kan också minska sitt koldioxidavtryck med sina egna val gällande småskalig produktion, uppvärmning, rörelse, hemautomation och förbrukningskontroll.

Ett koldioxidneutralt energisystem skapas genom samarbete mellan olika aktörer. Företag är i framkant när det gäller att erbjuda kostnadseffektiva, klimatvänliga alternativ som underlättar vardagen. Allas ansträngning behövs, eftersom koldioxidavtrycket ökar.

Det som oroade små skolelever på 80-talet har inte förändrats. Men sätten på hur vi alla kan påverka saker och ting har tagit eld, och för det är jag glad.

Piia Häkkinen, HSE-chef

piia.hakkinen@caruna.fi

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon