Utbildningssamarbete ger projektchefer starkt tilläggskunnande – Carunas Projektakademi startar i dag

PRESSMEDDELANDE

01.09.2020 kl. 07:26
När man bygger ett elnät som uppfyller även framtidens behov, behövs det ett smidigt samarbete mellan alla som arbetar i projektet. Särskilt viktigt är det med projektledningskunnande, som det nya coachingprogrammet ska stärka. Deltagarna är projektchefer hos entreprenörer som deltar i eldistributören Carunas nätbyggnadsprojekt och deras kontaktpersoner på Caruna.

”Vi är glada över att kunna möjliggöra ett sådant här coachingprogram för projektcheferna hos våra viktiga partner. Tidigare i år genomförde vi på ett liknande sätt ett utbildningsprogram för elmontörer, som erbjöds en arbetsplats efter att ha avklarat utbildningen. De som deltar i den utbildning som börjar nu har redan arbetat i våra projekt tillsammans med våra egna projektchefer. Man kan kanske rentav säga att det är ganska unikt att vi som beställare tar ansvar för att utveckla den leveranskedja som behövs i arbetet”, säger Carunas personaldirektör Tommi Saikkonen om Carunas utbildningssamarbete.

Projektledningskonsulten och -coachen Adapro genomför projektakademin som när- och webbutbildning.

”Utbildningen utgörs av fem helheter och mellan helheterna måste man också studera på egen hand. Projektens livscykel gås igenom del för del i coachingen. Coachingen gynnar deltagarna, men även de företag de arbetar i, samt förstås Caruna, som är beroende av ett yrkesmässigt projektledarskap för att det önskade slutresultatet ska nås – ett vädersäkert elnät som uppfyller framtidens behov”, förklarar investeringschefen Petri Mäkituuli, som haft ansvaret för planeringen av utbildningen på Caruna.

En allt starkare grund för samarbetet – beställaren och entreprenören talar samma språk

I utbildningen deltar det sammanlagt projektchefer från åtta entreprenörsföretag. En av dem som valt att delta är N3M.

”För oss är det viktigt att projektledningen och beställaren tänker på samma sätt. Då sparar man tid och pengar när allt kommer omkring”, säger verkställande direktör Nicklas Martin på N3M Power om utbildningssamarbetet.

När man jobbar på ett gemensamt sätt är det i slutändan elanvändarna i slutet av elnätet som gynnas. Det spelar ingen roll om de är företag, kommuner och städer eller personkunder.

Goda erfarenheter av utbildningssamarbete

Det är inte första gången som Caruna håller på med utbildningsfrågor. Tidigare i år genomfördes utbildningen Kärkiryhmä, som var det första nationella programmet i sitt slag och som genomfördes i samarbete med Barona, utbildningsorganisationer och nätbyggnadsbolag. Utbildningen syftade till att säkerställa kompetenser beträffande elnätsbyggandet i framtiden.

Elnätsbranschen förlorar många kompetenta personer i snabb takt bland annat till följd av pensioneringar. Samtidigt arbetar eldistributionsbolagen hårt för att göra förnya elnätet. Näten måste i fortsättningen kunna svara på den ständigt ökande elförbrukningen. I utbildningsprogrammet utbildades elmontörer som behärskar såväl teori som praktik. Baserat på den respons vi fick är en sådan här skräddarsydd utbildning för att specifikt behov ett fungerande sätt i dagens läge, när verksamhetsmiljön förändras snabbt”, tillägger Saikkonen.

Projektakademin startar i september och tar slut i november. 17 projektchefer har valts med till coachingen.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon