Underjordiskt elnät kräver noggrannhet av byggaren

ARTIKEL

12.04.2019 kl. 13:30
För tillfället flyttas elnät med god fart under jord i skydd för stormar, och därför lönar det sig för dig att vara uppmärksam om du planerar att gräva på din gård. Utredningen av underjordiska konstruktioner är alltid på entreprenörens ansvar.

Den som bygger kan minska risken för elolyckor genom att i förväg ta reda på uppgifterna om den mark som byggs på tillsammans med entreprenören. I synnerhet i sådana situationer där grävningsarbeten görs i närheten av elnätet, finns det en risk för att elnätet skadas. Därför börjar t.ex. reparationen av en läckande vattenledning alltid med att man kartlägger de underjordiska konstruktionerna. 

Beställ alltid en avgiftsfri kabelvisning innan du börjar gräva

Ibland är det roligt att forma sin egen gårdsplan med lite större åtgärder. Elkablar ligger vanligtvis på minst 70 cm:s djup under jord. I undantagssituationer, t.ex. om terrängen är bergig och man inte kommer ner på det djupet, är det vanligt att det görs en ränna av plast eller betong för kabeln.

Om man vid upprustningen av gårdsplanen planerar att gräva lönar det sig att beställa Carunas avgiftsfria kabelvisning innan arbetet inleds. Vanligtvis uppstår farosituationer i synnerhet då man bygger uteplatser eller stängsel, eftersom pålar och spetsar då kan vridas runt kabeln.  En ledning som har skadats i samband med grävarbeten kan gå av eller få ett litet brott och då kan den gå sönder med tiden. 

Det underjordiska nätet är osynligt men inte ofarligt

Traditionellt har elledningarna gått i luften mellan stolpar och då har det varit enklare att upptäcka skador och fel, t.o.m. med blotta ögat, och det har fort kommit anmälningar om dem till Carunas felanmälan. Skadade luftledningar inkluderar alltid en risk också för en större elstöt. Som värst kan högspänningen gå flera meter via den fuktiga marken.

Oberoende av om det är fråga om luftledningar ovan jord eller kablar under jord, bör vi alla vara ännu mer uppmärksamma för elstötar. Det är bra att komma ihåg att man aldrig får börja reparera en skadad ledning själv. 

Nyttiga länkar:

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon