Under de närmaste fem åren kommer TTL Group Oy att ansvara för utvecklingen av eldistributören Carunas eldistributionsnät i tätorter i centrala Nyland och Tavastland

PRESSMEDDELANDE

14.06.2021 kl. 16:14
Projektet som kommer att genomföras under namnet närkabelprojektet, kommer att utveckla ett eldistributionsnät för att möta framtidens behov i centrala Nyland och Tavastland. Enligt prognoser kommer elanvändningen att öka från nuvarande nivå, energiomställningen kommer att påskyndas och kunderna behöver till exempel laddpunkter för elbilar. Samtidigt rivs de gamla luftledningsnäten i lågspänningsnät bort i tätorterna och ersätts med nya jordkabelnät.

"Förutom att förbättra leveranssäkerheten är utvecklingen av elnät en förutsättning för att möjliggöra den ökande elförbrukningen, såsom ett ökat antal elbilar och en elektrifiering av uppvärmningen. De elnätets utvecklingsåtgärder som genomförs nu kommer att betjäna kundernas elförbrukningsbehov under lång tid framöver", konstaterar Jukka Ihamäki, regiondirektör vid Caruna.

Arbetet utförs i flera kommuner och städer. Tillsammans med teleoperatörer letar man efter sambyggnadsprojekt för att utvidga fiberoptiska anslutningar och samtidigt undersöks möjligheterna att sambygga även gatubelysningsnätverk i området. Totalt kommer cirka 250 kilometer av den nya jordkabeln att byggas, främst i tätortsområden. Cirka 280 kilometer gammalt luftledningsnät rivs bort och det rivna materialet återvinns effektivt till vidarebearbetning.

”Närkabelprojektet är av många skäl en betydelsefull sak för oss. Vi vill ligga i framkant när vi planerar och bygger framtidens eldistributionsnät. Vi tror att vi kan ge tydligt mervärde till våra kunder och nätets slutanvändare. Samtidigt är projektets inverkan på sysselsättningen märkbar såväl för personalen på vårt företag som för vårt partnernätverk. Vi kommer ödmjukt att främja utvecklingen av eldistributionsnät och möjligheterna till sambyggnad för alla parter, säger Keijo Nordström, VD för TLT-Connection Oy.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon