Trygg trädfällning på egen tomt i närheten av ellinjer

ARTIKEL

25.06.2019 kl. 09:00
Planerar du på att fälla träd på gården eller längs med vägen? Träd som växer bredvid elledningar får aldrig fällas på egen hand. Kontakta först en skogsarbetare som utvärderar om ellinjen måste tas ner under trädfällningen, och beställ trädfällningstillstånd från Caruna 1–2 veckor innan arbetet inleds. Under arbetstid är begäran om trädfällning kostnadsfritt.

Trädfällarens komihåglista:

  • Tillstånd till trädfällning nära lågspänningsledningar kan ges via telefon. Om trädfällaren bedömer att elledningen måste tas ner under arbetet eller att trädet finns i närheten av högspänningsledningar (tre ledningar i stolpen), skickar vi vår montör till platsen.
  • Kom ihåg att komma överens om trädfällningshjälp också för eventuella data- och telefonkablar. Telefon- och datakablar ägs av det lokala telefonbolaget.
  • Säkerhet kommer alltid först: Försök aldrig flytta ett träd som fallit på en ellinje på egen hand, utan ring vårt felanmälningsnummer tfn. 0800 1 95011 (24h)! Håll dig så långt bort från en skadad ellinje som möjligt. Eftersom elektricitet kan "hoppa", krävs det ingen vidrörelse av ellinjen för att få elstöt. Försäkra dig också om att ingen utomstående kan komma åt ellinjerna innan hjälpen är på plats.

Träd nära hus?

Rotsystemen på träd som växer för nära en byggnad kan skada byggnadens fundament och rörledningar. Om man flyttar till en gammal tomt eller köper en sommarstuga på en igenvuxen tomt, lönar det sig att genast i början frigöra husets väggar från växtlighet.

En bra tumregel är att träd borde vara minst fem meter från husvägg. Det lönar sig ändå inte att fälla alla träd på gården eftersom träd har en viktig uppgift i fuktreglering. På ett dygn kan ett stort träd avdunsta till och med hundratals liter vatten.

Träd nära ellinjer?

Tomtens ägare har ansvar för fällning av träd nära ellinjer och för att beställa en professionell skogsarbetare. Elöverföringsbolaget ansvarar i sin tur för elnät, elsäkerhet och eldistribution. Först lönar det sig att kontakta en lokal skogsarbetare. Den sakkunniga skogsarbetaren bedömer hur arbetet kan utföras tryggt utan att trädet faller på en ellinje.  Kontaktuppgifter för skogsarbetare fås till exempel via skogsvårdsföreningar.

Till näst måste man klargöra ägaren av ledningarna. Det finns lågspänningsledningar, ellinjer, högspänningsledningar och teleoperatörers data- och telefonledningar. Å andra sidan, då du en gång rett ut saken, är det i framtiden enkelt att beställa trädfällningshjälp från rätt håll!

Det lönar sig absolut alltid att ringa trädfällningstjänsten. Om en trädfällning för vilken man fått tillstånd skadar elnätet, kommer Caruna inte att fakturera för reparationen. Skador på byggnader är alltid på ägarens ansvar.

Träd nära vägen?

Markägaren ansvarar också för träd längs med allmänna vägar. Om träden är i dåligt skick lönar det sig att ta hand om dem innan de fälls av en storm – i värsta fall på vägen. En professionell skogsarbetare kan fälla träden utan att fällningen orsakar fara för trafiken eller för fotgängare.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon