Större fokus på åkerdränering i samband med kabelarbeten

PRESSMEDDELANDE

10.06.2020 kl. 11:01
Eldistributören Caruna har utbildat både sina egna projektansvariga och entreprenörspartners att ägna särskild uppmärksamhet åt åkerdränering i samband med jordledningsdragning. För att undvika onödiga skador på åkerdräneringen tar man också bättre tillvara på markägarnas lokalkännedom i planeringen av kablingsarbetet.

Caruna har ett stort antal pågående byggnations-och reparationsprojekt för elnätet i hela sitt nätområde, där luftledningar moderniseras eller flyttas under jord för att skydda mot väderförändringar. Terrängen där arbetet utförs är omväxlande – åkrar, skog, klippig och stenig terräng. Alla faktorer som påverkar byggandet måste beaktas vid planeringen av nätet, och därför är markägarnas lokalkännedom mycket värdefull i planeringsfasen. 

 

”Det är nödvändigt att beakta åkerdräneringen i både planeringen och byggandet av kablingen för att undvika onödiga söndringar och reparationer av dräneringar. Vi har därför betonat vikten av att beakta dräneringar för våra entreprenörer i samband med kablingsarbetsplatser. Ännu starkare vägledning och aktiv arbetsplatsövervakning ökar kunnandet på arbetsplatsen och man undviker onödiga besvär", berättar regionchef Jukka Rämä från Caruna. 

Det bästa resultatet uppnås i samarbete med markägarna 

En fungerande dränering är en grundförutsättning för lyckad odling och här har dräneringskanaler en avgörande betydelse. Kablingsarbeten får inte störa eller i värsta fall söndra dräneringskanalerna. Söndring händer ibland, så det är viktigt att reparationer utförs ordentligt och korrekt. 

 

"Markägarna är en viktig partner för oss och naturligtvis vill vi göra vårt bästa så att våra projekt inte orsakar problem på någons mark", konstaterar Rämä. 

De flesta projekten går smidigt och i gott samarbete. Ett lyckat resultat kräver val av rätt material och arbetsmetoder samt en ständig dialog med markägaren. Det är också viktigt att tydligt dokumentera alla åtgärder som vidtas. 

 

”Preliminära utredningar av åkerdräneringar och diskussioner med åkerägarna ger en bra grund för kabelbyggnadsarbetet. För markägarna är åkermark ett kapital med ett visst värde och ska tas om hand på ett sådant sätt att värdet inte försämras. Detta är något vi alla bör komma ihåg när vi arbetar på markområden som ägs av andra, betonar Janne Pulkka från Etelä-Suomen Salaojakeskus.  

 

Under våren har Pulkka utbildat både Carunas personal och samarbetspartners i åkerdränering. 

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon