Stormen närmar sig – så här förbereder vi oss hos Caruna

ARTIKEL

23.11.2017 kl. 07:30
Redan då väderleksprognoserna förutser stormigt väder sätter Caruna igång med förberedelser inför eventuella störningar i eldistributionen. Bemanningen hos tjänsten för felanmälningar kan ökas upp till tiofaldigt.

Till Carunas driftcentralers dagliga rutiner hör att följa med väderleksprognoser. Driftcentralen är alltid medveten om ändringar i vädret och aktuella stormvarningar.

"Väderleksprognoser som upplevs kunna påverka eldistributionen avlöser eventuella förberedelser. Vanligtvis vet vi redan ett par dagar i förväg när det blåser upp till storm", berättar Jörgen Dahlqvist, chef vid driftcentralen.

Extra personal på arbetsfältet och i driftcentralen vid stormigt väder

Då prognoserna förutser stormigt väder samlas en speciell ledningsgrupp som hanterar omfattande strömavbrott.

"Tillsammans går vi igenom den förutsedda vindstyrkan, stormens geografiska område och terräng och försöker bedöma hur många människor som eventuellt kommer att beröras av störningar i eldistributionen. De olika årstiderna spelar också en roll eftersom de inverkar på arbetet i planeringsskedet: vi tar hänsyn till om jorden ligger frusen eller om det regnat mycket under den senaste tiden", säger Dahlqvist.

Caruna hanterar utmanande väder med hjälp av ledningsgruppens insats. Det är viktigt att vi har tillräckligt med personal i kundbetjäningen som ska ta emot anmälningar om elavbrott och vi måste se till att det finns tillräckligt med arbetskraft ute på arbetsfältet och i driftcentralen. Vid driftcentralen kontrollerar man även om det eventuellt finns reparationsarbeten på gång i eldistributionsnäte. Driftcentralen försäkrar därtill att IT-systemen fungerar. 

Övning ger färdighet

Det är enklare att hantera en avvikande situation ifall man övat sig inför eventuella problem. På Caruna övar sig personalen ofta inför sådana här situationer och personalen deltar ofta i gemensamma övningar med myndigheter.

Att förbereda sig i god tid hindrar naturligtvis inte att det ibland trots allt uppstår skador eller störningar i eldistributionen. 

"Det är viktigt att förstå att man med förberedande arbete inte kan eliminera alla faror: ifall ett träd faller i stormen sker det oberoende av om vi förberett oss eller inte", konstaterar Dahlqvist.

Stormväder orsakar många samtal till kundbetjäningen

Under riktigt kraftigt stormväder blir arbetet tungt för dem som arbetar i vår kundbetjäning. Stormen Dagmar (Tapani) orsakade exempelvis tiotusentals inkommande samtal till Carunas tjänst för felanmälan.

"Tjänsten för felanmälningar tar emot och hanterar felanmälningar från kunder samt ger råd vid behov. Vi skickar alla felanmälningar till driftcentralen där anmälningarna prioriteras enligt hur brådskande de är. Därefter beställer personalen reparationsarbeten av våra elmontörer", berättar Jenna Brunfeldt som koordinerar tjänsten för felanmälningar vid Caruna.

"Vår tjänst för felanmälningar fungerar hela dygnet runt. Precis som i huset i övrigt, ökar vi våra resurser under en storm", berättar Brunfeldt och illustrerar situationen med ett exempel: "Vanligtvis har vi ett team på 10 personer men under en storm har vi resurser att utöka antalet till t.o.m. hundra personer."

Info på webben även under stormväder

Långvariga elavbrott är beklagliga och kunder ställer oss ofta frågor om hur länge avbrotten kommer att vara. Brunfeldt tipsar om att man på Carunas webbsidor lätt och enkelt hittar information om eventuella störningar i eldistributionen samt uppgifter om störningarnas omfattning och varaktighet.

Numret till tjänsten för felanmälningar fungerar även som en informationskanal. Då du ringer upp numret och knäpper in ditt postnummer får du information om eventuella störningar på ditt eget område. Ifall du vill göra en felanmälan kopplas samtalet till tjänsten som tar emot anmälningar.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon