Stormen närmar sig – så här förbereder vi oss hos Caruna

ARTIKEL

08.12.2017 kl. 10:00
Redan då väderleksprognoserna förutser stormigt väder sätter Caruna igång med förberedelser inför eventuella störningar i eldistributionen. Bemanningen hos tjänsten för felanmälningar kan ökas upp till tiofaldigt.

Det hör till driftcentralens dagliga rutiner att följa med väderleksprognoser. På så sätt försäkrar vi oss om att vi är förberedda inför ändringar i vädret och eventuella stormvarningar.

”Väderleksprognoserna är en faktor som avlöser eventuella förberedelser. Vanligtvis vet vi redan ett par dagar i förväg när det blåser upp till storm”, berättar Jörgen Dahlqvist, chef vid driftcentralen. Då prognoserna förutser stormigt väder samlas en speciell ledningsgrupp som hanterar omfattande strömavbrott.

”Tillsammans går vi igenom prognosen och den förutsedda vindstyrkan samt stormens geografiska område. Därefter kartlägger vi terrängen på området och försöker bedöma hur många människor som eventuellt kommer att beröras av störningar i eldistributionen. De olika årstiderna spelar också en roll eftersom de inverkar på arbetet i planeringsskedet: vi tar hänsyn till om jorden ligger frusen eller om det regnat mycket under den senaste tiden,” säger Dahlqvist.

Då ledningsgruppen möts, börjar Caruna att planera hur man bäst kan hantera situationen som orsakats av det utmanande vädret. Det är t.ex. viktigt att vi har tillräckligt med personal i kundbetjäningen som ska ta emot anmälningar om elavbrott och därtill måste vi se till att det finns tillräckligt med arbetskraft ute på arbetsfältet och i driftcentralen. Vid driftcentralen kontrollerar man även i vilket tillstånd själva eldistributionsnätet är - om det eventuellt finns reparationsarbeten på gång - och därtill försäkrar vi att IT-systemen fungerar innan stormen börjar härja.

Övning gör arbetet smidigare

Det är enklare att hantera en avvikande situation ifall man övat sig inför eventuella problem. På Caruna övar sig personalen ofta inför sådana här situationer och personalen deltar ofta i gemensamma övningar med myndigheter.

Kundbetjäning i stormens öga

Att förbereda sig i god tid hindrar naturligtvis inte att det ibland trots allt uppstår skador eller störningar i eldistributionen. “Det är viktigt att förstå att man med förberedande arbete inte kan eliminera alla faror: ifall ett träd faller i stormen sker det oberoende av om vi förberett oss eller inte,” konstaterar Dahlqvist.

Under riktigt kraftigt stormväder blir arbetet tungt för dem som arbetar i vår kundbetjäning. Folk kommer fortfarande bra ihåg stormen Dagmar (Tapani) som orsakade tiotals tusen inkommande samtal till Carunas tjänst för felanmälan.

”Tjänsten för felanmälningar har som uppgift att ta emot och hantera felanmälningar från kunder samt att vid behov ge råd. Vi skickar alla felanmälningar vidare till driftcentralen där anmälningarna prioriteras. Därefter beställer personalen vid driftcentralen reparationsarbeten av våra elmontörer, “ berättar Jenna Brunfeldt som koordinerar tjänsten för felanmälningar vid Caruna.

”Vår tjänst för felanmälningar fungerar hela dygnet runt. Precis som i andra organisationer, strävar vi efter att öka våra resurser under en storm, “ berättar Brunfeldt och illustrerar situationen med ett exempel: Vanligtvis har vi ett team på 10 personer men under en storm har vi resurser att utöka antalet till t.o.m. hundra personer.”

Tjänster och info på webben

Långvariga elavbrott är pinsamma och kunder ställer oss ofta frågor om hur länge avbrotten kommer att vara. Brunfeldt tipsar om att vi på Carunas webbsidor lätt och enkelt hittar information om eventuella störningar i eldistributionen samt uppgifter om störningarnas omfattning och varaktighet. Det goda med det hela är att webbsidorna trots allt fungerar även i stormigt väder.

Numret till tjänsten för felanmälningar fungerar även som en informationskanal: Då du ringer upp numret och knäpper in ditt postnummer får du information om eventuella störningar på ditt eget område. Ifall du vill göra en felanmälan kopplas samtalet till tjänsten som tar emot anmälningar. Du kommer väl ihåg att du även kan göra din felanmälan i allsköns ro på Carunas webbsida.

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon