Storåkerns nätstation i Esbo har färdigställts och tagits i bruk

PRESSMEDDELANDE

28.08.2019 kl. 16:01
Caruna har i Esbo Storgård byggt en modern nätstation som kommer att säkra eltillgången för det växande bostadsområdet och för Västmetron. Den nya nätstationen förbättrar eldistributionens tillförlitlighet för mer än 20 000 av Carunas kunder.

Byggandet av den nya nätstationen inleddes våren 2018 i Hemtansbågen i närheten av ring II. Stationen färdigställdes och togs i bruk i augusti 2019. Caruna investerade närmare 8 miljoner euro i projektet.

"Elförbrukningen på Storåker-området håller på att öka. Nätstationen är en betydande investering i Esbo, och med hjälp av den försäkrar vi att hemmen och företagen i området får tillräckligt med el för sina behov både nu och i framtiden då området växer", berättar Miia Wallén Carunas regionnätschef.

Nätstationen har byggts för att passa sin omgivning

Nätstationens placering i stadsmiljön har beaktats i stationens planering och byggande. Nätstationens anläggningar är gasisolerade, vilket minskar markanvändningsbehovet och inverkan på landskapsbilden betydligt jämfört med traditionella luftisolerade nätstationer. Nätstationen är designad av en arkitekt och man har satsat på att dess fasad passar i sin omgivning. Nätstationen är långt automatiserat, vilket ökar elsäkerheten och elöverföringens leveranssäkerhet.

Siemens Oy ansvarade för nätstationens byggarbete och arkitektkontoret Virkkunen & Co Architects Oy ansvarade för den arkitektoniska designen. I nätstationens byggprojekt deltog ett stort antal underleverantörer, representanter av Esbo stad och övriga parter. Tiotals proffs utförde tusentals timmar arbete på byggarbetsplatsen.

Med färdigställandet av nätstationen i Storåker har Caruna sammanlagt 15 nätstationer i Esbo. Carunas föregående nätstation i Esbo färdigställdes i december 2014.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon