Skötsel av ledningsgatorna säkerställer elnätets trygghet – omfattande entreprenad blev klar

PRESSMEDDELANDE

08.07.2019 kl. 10:34
Carunas kunder förväntar sig en trygg och tillförlitlig eldistribution. Ett sätt att säkerställa det är skötsel av ledningsgatorna, då man tar bort träd och annan växtlighet i närheten av elledningarna. Under de senaste sex åren har man tagit bort ungefär en miljon träd i närheten av elledningarna och varit i kontakt med mer än 30 000 markägare kring åtgärderna.

För att säkerställa en trygg eldistribution sköter man förutom den vegetation som finns under elledningarna också den skog och vegetation som växer i närheten av elnätet. Förutom kontinuerlig röjning av området under elledningarna gör Caruna också skogsvårdsåtgärder och avlägsnar risker genom att ta bort träd i närheten av elnätet.

Till exempel har det under de senaste sex åren röjts totalt ca 6000 kilometer i närheten av elnäten på en sträcka på mer än 8 000 kilometer. För att garantera en trygg eldistribution har man tagit bort närmare en miljon träd. Dessutom har man i närheten av understationer vidtagit skogsvårdsåtgärder för riskträdens del. I samband med dessa arbeten har man varit i kontakt med över 30 000 markägare på olika håll i Carunas nätområde.

Caruna har totalt 87 000 kilometer elnät i Finland. Via nätet distribueras el till över 683 000 kunder. Över hälften av nätet har redan flyttats under jord, men ännu finns det jobb kvar att göra för att skapa ett så vädersäkert elnät som möjligt.

En trygg och tillförlitlig eldistribution via luftledningarna tryggas med hjälp av avverkning av sidoområdena, skötsel av den intilliggande skogen och helikoptersågning. Funktionssäkerheten för det elnät som går i luften förbättras genom att ta bort riskträd ända tills största delen av nätet har flyttats i skydd under marken.

Luftledningar utsatta för väder

Stormbyar och snölaster orsakar avbrott i eldistributionen, när det faller träd över elledningarna. Med god skötsel av den skog som finns i närheten av eldistributionsnätet kan man minska antalet avbrott och samtidigt trygga en så avbrottsfri eldistribution som möjligt för Carunas kunder på olika håll i Finland.

"Vi inledde effektiverad röjning och borttagning av träd och uppsnyggning av vegetationen under linjerna 2013, och i fortsättningen kan vi koncentrera oss på att underhålla ett tryggt nät. Vi har gjort arbeten på alla våra nätområden tillsammans med flera entreprenörer. Vi har självfallet också hållit markägarna underrättade om åtgärderna. Kunderna får marknadspris för sitt virke och kan utnyttja det såsom de anser vara bäst. Till den delen får vi skogen i skick på en gång", berättar Carunas underhållschef Petteri Palmumaa.

Helikopter har hjälpt på många områden

I den svårtillgängliga skärgården har elnätets skick kontrollerats med hjälp av helikopter, och sågningarna gjorts som helikoptersågningar. Helikoptersågning har också använts på fastlandet. I våras sågades träd med helikopter bland annat i Esbo.

"År 2017 sågade vi grenverk med helikoptersåg på skärgårdsområdet mellan Hangö och Ingå på en sträcka på 100 kilometer", säger Palmumaa.

"Vi är nöjda med att vårt högspänningsdistributionsnät är helt och hållet trädsäkert, dvs. ledningsgatorna har i sin helhet gåtts igenom och städats. Det är klart att man lär sig i alla projekt och hittar utvecklingsobjekt. I vårt fall betyder det till exempel att kontakten till markägarna måste förbättras ytterligare", konstaterar Palmumaa till slut.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon