Ska du flytta, bygga hus eller bådadera? Sköt elavtalet i den här ordningen!

ARTIKEL

06.06.2019 kl. 08:00
Då man bygger hus eller flyttar finns det många viktiga saker att tänka på. Vi listade vanliga frågor gällande elanslutningar och -avtal samt saker man ofta missar mitt i brådskan.

1. Byggare – beställ elanslutning redan i planeringsskedet

Om du ska bygga hus lönar det sig att beställa en elanslutning från Caruna i god tid. På så sätt säkerställer du att det finns el på byggarbetsplatsen redan under byggandet. Köp av elanslutning innebär att du köper anslutningsrätt till distributionsnätet med en viss säkringsstorlek. För anslutningsavgiften bygger vi elnät till din tomts gräns för anslutning till distributionsnätet. 

Gör beställningen så fort planritningen är färdig eller kontakta vår kundtjänst. Vi reder ut vilka åtgärder som behövs på tomten. 

Då elanslutningen är i skick är det dags för elavtalet. För att ingå ett elavtal ger vi dig ett förbrukningsställenummer för din nya adress. Med hjälp av det kan en elförsäljare som du själv valt göra ett avtal för rätt plats. För en smidig anslutning och eltillgång ska du ingå elavtalet i god tid då du fått förbrukningsställenumret.

2. Ingå elavtalet innan du flyttar  

Anni Ruhanen, servicechef vid Caruna, påminner om att ett elavtal ska ingås minst två veckor före den egentliga inflyttningen. 

Adressuppgifterna, inklusive trappa och bostadsnummer, bör meddelas noggrant, och elförsäljaren måste meddelas om flyttet. Ruhanen förklarar att då Caruna fått anmälan om elavtalet från elförsäljaren, uppstår det automatiskt ett nättjänstavtal mellan kunden och Caruna.

Totalpriset på el faktureras med separata fakturor: försäljaren fakturerar elenergin som de sålt, och Caruna fakturerar för elöverföring och elskatt enligt mängden förbrukad el. Enligt Ruhanen är det här orsaken för varför människor ibland tror att el debiteras dubbelt för samma tidsperiod.

- Från vissa elförsäljare är det möjligt att få en kombinerad faktura för både elenergin och eldistributionen. Mer information får du från elförsäljaren, förklarar Ruhanen och tillägger att det är bra att kontrollera att ingen annan i samma hushåll ingått ett överlappande avtal.

3. Konkurrensutsätt elavtalet först efter flyttet 

Om det blir bråttom med avtalen lönar det sig att konkurrensutsätta i fred först efter inflyttningsståhejet. 

- Då sakerna är på sin plats och man har hunnit bo en stund i det nya hemmet börjar man få en bild av sin egen elförbrukning. Då är det också smartare att konkurrensutsätta, motiverar Ruhanen.

- På Inflyttningsdagen ska man ha ett elavtal med någon försäljare, eftersom påkoppling av el till bostaden kräver att man ingått ett elavtal med en elförsäljare, betonar Ruhanen.

Enligt Ruhanen har konkurrensen mellan olika elbolag blivit mer aggressiv, och konkurrensutsättning har intensifierat. Det här har i sin tur lett till att man utreder sina avtal med försäljaren.

- Ett mynt har två sidor – det är bra att det finns utbud och olika alternativ, men de för med sig också komplexa problem, beskriver Ruhanen. 

- Det viktigaste är att man är noggrann med när och på vad man svarar ja. Och så lönar det sig förstås att läsa igenom avtalsvillkoren noggrant, fortsätter han. Elavtal med försäljarbolag kan vara tidsbundna för ett eller två år eller så kan de vara fråga om tillsvidareavtal. Nättjänstavtalet med oss är alltid giltigt tills vidare.

Det är inte länge sedan då man ingick avtal med fax. Nuförtiden görs de flesta avtal på nätet. 

- Nuförtiden kan elavtal konkurrensutsättas med två veckors mellanrum så vida det nuvarande elavtalet inte är tidsbundet. Det här möjliggörs av Carunas fjärravläsbara elmätare, berättar Ruhanen.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon