Saneringen och utbyggnaden av Niinistö nätstation har färdigställts - eldistributionens leveranssäkerhet förbättras ytterligare för mer än 7 000 av Carunas kunder

PRESSMEDDELANDE

28.10.2020 kl. 16:12
Intelligenta elnät garanterar att den växande elanvändningen fungerar smidigt för både hushåll och olika företag. Nätstationer är en viktig länk i eldistributören Carunas elnät, vars störningsfria funktion är centralt för ett fungerande samhälle. Niinistö nätstation i Hyvinge stad har nu sanerats och byggts ut. Samtidigt har ändringsarbeten på stationens kraftledningar färdigställts.

Efter saneringsåtgärderna förbättras eldistributionens leveranssäkerhet ytterligare för både områdets industrier och uppskattningsvis 7 300 av våra kunder. Den nyss färdigställda saneringen och utbyggnaden av nätstationen och kraftledningen började våren 2020 i området mellan Rajakorventie och Pohjoinen kehätie.

 
I genomföringen av projektet har man beaktat utvecklingsplanerna för Hausjärvi kommun, Hyvinge stads tillståndsprocesser, den närliggande industrins behov avseende eltillförsel samt omgivningen och bosättningen i området.
 
Nätstationen har byggts så att den passar in i miljön och området har försetts med stängsel för att trygga säkerheten för dem som rör sig i området. Destia Ab ansvarade för byggnadsarbetena.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon