Sambyggandet tar fart i Reso och Rusko – elnät och optisk fiber läggs i samma schakt i sydvästra Finland

PRESSMEDDELANDE

13.03.2019 kl. 08:59
Caruna och Telia Finland har kommit överens om ett sambyggnadsprojekt av ett helt nytt slag. Under projektet byggs effektivt och miljövänligt både elnät och fiberoptiskt nät. De första projekten startar i sydvästra Finland, i Reso och Rusko, under våren.

Sommaren 2019 börjar grävmaskinerna gräva schakt, i vilka det samtidigt placeras både elkabel och teleoperatörens optiska fiber. Då det optiska fibernätet byggs i samband med att jordkablarna för elnätet dras, kan invånarna också skaffa den mest moderna och tillförlitliga internetuppkopplingen hem.

Det blir möjligt att bygga fiber- och elnät samtidigt, eftersom Caruna börjar bygga allt närmare människors gårdsplaner. Det massiva mellanspänningsnätet har huvudsakligen flyttats under jord och nu börjar man dra jordkablar för lågspänningsnät som distribuerar el till hem och företag.

Tiotusentals kunder får ännu bättre eldistribution än tidigare

När samarbetet inleds byts allt som allt ungefär tusen kilometer existerande luftledning ut mot väderbeständig jordkabel. På det sättet får 30 000 kunder i sydvästra Finland bättre eldistribution senast 2022. Det som är nytt i samarbetet är att Caruna samtidigt också planerar och bygger det optiska fibernätet för Telias räkning på områden där det finns behov att förbättra internetförbindelser.

"Sambyggande av elnät och optiskt fibernät har aldrig tidigare gjorts i den här omfattningen i Finland. Tidigare har energibolag och teleoperatörer byggt bara 10–20 procent av projekten tillsammans, när det inte har funnits en fungerande och kontinuerlig modell för samarbete", konstaterar Ville Karttunen, som är ansvarig direktör för elnätsplaneringen vid Caruna.

Av de fasta bredbandsanslutningarna i småhus är endast 7 procent byggda med optisk fiber ända till hemmet. Det samarbete som Caruna och Telia har inlett förbättrar tillgången till optisk fiber särskilt på småhusområden.

Sambyggandet har stor betydelse för digitaliseringen av Finland

Det är viktigt för både Caruna och Telia att trygga högklassiga nätverksförbindelser. "För de kommuner som finns på byggområdet är ett fungerande optiskt fibernät en konkurrensfaktor, som kan locka ny affärsverksamhet och nya investeringar till kommunen. För invånarna betyder det här modernare elektroniska tjänster för både arbete och fritid", konstaterar Sanna Mutka affärsdirektör för Telia Finlands Avoin Kuitu.

När samprojektet kommer igång i Rusko och Reso får kommuninvånarna möjlighet att skaffa optisk fiberförbindelse till sina hem. Möjligheten att skaffa fiber gäller inte hela kommunen, men Telia och Caruna informerar de hushåll som har möjlighet att få optisk fiber.

”Under våren åker Telias experter på optisk fiber runt på sambyggnadsområdena och informerar invånarna om optisk fiber och de möjligheter det för med sig”, säger Sanna Mutka.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon