Säkerhet först: Caruna ger rådgivning vid trädfällning

ARTIKEL

27.04.2015 kl. 16:00
Som markägare råkar man ibland ut för situationer då ett träd invid en elledning måste fällas. Man får aldrig fälla sådana träd på egen hand, utan istället ska man alltid ta kontakt med en professionell trädfällare och det egna eldistributionsbolaget.

Tomtägaren eller -förvaltaren ansvarar själv för att fälla träden och att beställa en professionell trädfällare. Nätbolaget däremot ansvarar för elnätet, eldistribution och elsäkerhet.

Caruna erbjuder sina kunder telefonrådgivning angående trädfällning och vid behov säkrar vi elsäkerheten med hjälp av ett proffs som kommer på plats då kunden låter fälla träd invid en elledning. Tillstånd att fälla träd invid lågspänningsnät är något vi kan utfärda per telefon. Ifall trädfällaren tror att elledningen bör kopplas bort medan träden fälls eller om träden ligger nära ett högspänningsnät (stolpar med tre ledningar), skickar vi en elmontör för att assistera i trädfällningen”, berättar Jenna Brunfeldt vid Caruna.

Det är alltid kunden som väljer den professionella trädfällaren. Det lönar sig dock alltid att ringa oss också. Ifall vi utfärdat tillstånd om att fälla ett träd som trots allt kommer åt att skada elnätet, debiterar vi inget för att reparera skadan. Skada som uppstår på byggnader är alltid på kundens ansvar.

Ari Vörlin har utnyttjat Carunas rådgivning för trädfällare vid sin fritidsbostad och är mycket nöjd med den service han fått:

Bättre än så här kan kundservice egentligen inte fungera. Jag ringde upp Caruna och hjulen sattes i rörelse med det samma. En elmontör anlände på plats mycket punktligt och höll mig hela tiden upplyst om hur projektet framskred. Jag fick hela tiden mycket vänlig service”, fortsätter Vörlin uppmuntrande.

En kom-ihåg-lista för dig som vill fälla träd:

  • Ta i tid kontakt med de proffs du har behov av. Ta först kontakt med en lokal trädfällare. En professionell trädfällare uppskattar situationen och bedömer hur arbetet ska utföras på ett tryggt sätt. Kontaktuppgifter hittar du t.ex. via lokala skogsvårdsföreningar.
  • Ta sedan kontakt med Carunas kundtjänst, minst 1–2 veckor innan den planerade trädfällningen. Under normal arbetstid är vår rådgivning för trädfällning som kräver montör helt gratis. Utanför normala kontorstider är den avgiftsbelagd. Tjänsten är även avgiftsbelagd ifall den levereras som brådskande arbete som utförs inom tre dagar före själva trädfällningen.
  • Kom ihåg att komma överens om trädfällning vid närheten av data- och telefonkablar. Då ska du ta kontakt med ditt telefonbolag och inte ditt eldistributionsbolag.
  • Säkerhet framom allt annat: Vid en olycka får du aldrig försöka avlägsna ett träd som fallit över en elledning. Istället ska du ringa oss på Caruna och göra en felanmälan (tfn 0800 1 95 011, 24h/dygn).

Håll dig så långt borta som möjligt från en skadad linje. Elen kan ”hoppa” från ett ställe till ett annat och därmed är det möjligt att få en elstöt utan direkt beröring med linjen. Försäkra dig om att inga utomstående personer kommer åt att komma ikontakt med ledningen innan du kallat och fått hjälp.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon