Planeringen av optisk fiber och elnät börjar i Reso och Rusko

Planeringen av optisk fiber och elnät börjar i Reso och Rusko

Caruna och Telia Finland har kommit överens om ett sambyggnadsprojekt av ett helt nytt slag. Under projektet byggs effektivt och miljövänligt både elnät och fiberoptiskt nät. Projekten har nu framskridit till planeringsskedet.

Sommaren 2019 börjar grävmaskinerna öppna schakten, först i Rusko och senare i Reso. I samma schakt placeras samtidigt både elkabel och teleoperatörens optiska fiber. Det innebär mindre belastning för miljön och mindre olägenheter för invånarna när gatorna öppnas bara en gång. Planeringen av arbetet började i början av april. Planerare från Carunas entreprenör rör sig på de områden där det ska byggas och träffar markägare och invånare i området.

"Entreprenörerna kommer överens om träff med alla markägare. Vid behov kan invånarna också själva ta kontakt med planerarna. Det är viktigt att det inte uppstår informationsavbrott i något skede. Därför uppmuntrar vi också våra kunder att vara aktiva", konstaterar Ville Karttunen, som är ansvarig direktör för Carunas fiberoptiksamarbete.

Fibernätsexperter i Reso och Rusko

Kunderna har nu möjlighet att skaffa optiskt fibernät samtidigt som jordkablarna för elnätet dras. ”Våra experter på optisk fiber går runt från dörr till dörr på småhusområdena i Reso och Rusko och berättar för invånarna om optisk fiber och de möjligheter det för med sig. Vi ordnar också gemensamma informationstillfällen för invånarna", säger Sanna Mutka, affärsdirektör för Telia Finlands Avoin Kuitu.

Möjligheten att skaffa fiber gäller inte hela kommunen, men Telia och Caruna informerar de hushåll till vilka det är möjligt att få optisk fiber. "Det samarbete som Caruna och Telia har inlett förbättrar tillgången till optisk fiber särskilt på småhusområden. Av de fasta bredbandsanslutningarna i småhus är endast 7 procent byggda med optisk fiber ända till hemmet", säger Sanna Mutka.

Byggandet kommer nära kundernas gårdar

Det blir möjligt att bygga fiber- och elnät samtidigt, eftersom Caruna börjar bygga allt närmare människors gårdsplaner. Det stabila mellanspänningsnätet har huvudsakligen flyttats under jord och nu börjar man dra jordkablar för det lågspänningsnät som distribuerar el till hem och företag. När planeringsskedet för byggarbetena inleds går Carunas entreprenör med varje fastighetsägare igenom de kabelarbeten som genomförs på hens gårdsområde och kommer överens om rutterna för hur kablarna dras och hur området snyggas upp när arbetena är klara. 

Tiotusentals kunder får ännu bättre eldistribution än tidigare

När samarbetet inleds byts allt som allt ungefär tusen kilometer existerande luftledning ut mot väderbeständig jordkabel. På det sättet får 30 000 kunder i sydvästra Finland bättre eldistribution senast 2022. Det som är nytt i samarbetet är att Caruna förutom elnät också bygger optiskt fibernätet för Telias räkning på de områden där det finns behov av snabbt och mer funktionssäkert optiskt fibernät.

Läs mer

24.06.2019
Kraftverk arrow-right