Överspänningar är upp till 20 gånger högre än normala driftspänningar – kan skada hushållsanläggningar

ARTIKEL

10.12.2019 kl. 14:09
Överspänning kan skapas av blixtslag rakt på eller nära en fastighet. Åsköverspänningar kan överföras via elnät, gårdsledningar, telefonledningar, antennkablar samt dataöverföringskablar som går till fastigheten. Överspänningar och skadorna som de förorsakar kan förebyggas genom korrekt installerade överspänningsskydd.

Ta i bruk överspänningsskydd

Behovet av överspänningsskydd riktar sig huvudsakligen till glesbygdsområden och områden utanför stadsmiljöer. Överspänningsskydd behövs i områden där eldistributionsnätet som matar fastigheten består främst av luftledningar. 

I en stadsmiljö med jordkablar är risken för farliga överspänningar låg. För fastigheter i jordkablade stadsmiljöer lönar det sig ändå att skydda säkerhets- och datakommunikationssystem. För befintliga fastigheter utan överspänningsskydd men med risk för överspänning är det möjligt och rekommenderbart att skydda dem i efterhand.

Hur installeras överspänningsskydd?

Överspänningsskydd för fastigheter kan genomföras genom överspänningsskydd som installeras i huvud- och gruppcentraler. Skyddet kan kompletteras med terminalspecifika skydd som installeras till exempel i vägguttag. Med tanke på överspänningsskyddets funktion är det viktigt att också fastighetens jordningar är i skick.

Överspänningsskydd i mätcentral som Caruna byggt

Caruna uppskattar behovet av överspänningsskydd i nya anslutningar för vilka Caruna byggt mätcentral. Uppskattningen görs enligt metoder som beskrivs i standarder, och vid behov installerar vi överspänningsskydd i mätcentralen. Överspänningsskydd som installerats i mätcentralen kan kompletteras med överspänningsskydd som installeras i huvud- och gruppcentraler samt med terminalspecifika överspänningsskydd.

Fastighetsägaren ansvarar för detektering och byte av överspänningsskydd som slutat fungera. Byte av överspänningsskydd fås endast utföras av en kvalificerad elentreprenör.

Mer information om överspänningsskydd

I ärenden som gäller överspänningsskydd lönar det sig att vända sig till en kvalificerad elentreprenör. Kom ihåg att också försäkra dig att bland annat dina antenn- och solelsystem är överspänningsskyddade.

Mer information om överspänningsskydd hittar du till exempel på TUKES:s webbplats (på finska).

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon