Optisk fiber åt folket med sambyggnad

BLOGG

24.01.2019 kl. 14:30
Hur länge klarar du dig utan el eller fungerande dataförbindelse? Jag tippar på att det inte är särskilt länge. Ett starkt och smart elnät och de höghastighetsdatanät som det möjliggör är nödvändiga såväl för oss enskilda finländare som för hela samhället. Utan dem fungerar ingenting. Också hemma hos oss går ett fungerande nät nästan före de fysiologiska behoven i de två skolelevernas vardag och är ungefär lika kritiskt som luften de andas.

När det gäller trådlösa bredbandsförbindelser hör Finland till toppländerna i världen, eftersom mobilnäten täcker mer än 99 procent av Finlands befolkning. Däremot är situationen sämre när det gäller fast bredband. Fast bredband behövs i synnerhet för nättjänster som kräver stor och funktionssäker förbindelse, och den bästa och mest fungerande lösningen för det är optisk fiber. Med den når man till och med en sekundhastighet på över en gigabit. Då strular inte nätet plötsligt på grund av för låga hastigheter.

Jämfört med övriga Europa är Finland ändå en verklig håla när det gäller byggandet av optiskt fibernät. I Finland finns för tillfället drygt 100 000 fiberanslutningar, medan svenskarna utvidgar sitt fibernät med samma mängd varje år. I Sverige har redan närmare 90 procent av fastigheterna tillgång till optisk fiber, medan motsvarande siffra i Finland alltjämt ligger under 30 procent.

Från ord till handling

Kommunikationsministeriet har ställt upp det ambitiösa målet att Finland ska bli ett av de främsta länderna inom datanätverk, och elmarknadslagen förutsätter för sin del att det byggs ett vädersäkert elnät i Finland. Förverkligandet av dessa måste gå hand i hand.

Det har talats mycket och vackert om sambyggande av el- och datanät, men det har inte blivit mycket mera än prat. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och bygga optiskt fibernät samtidigt som det byggs ett vädersäkert elnät i Finland. Flera kablar får utmärkt plats i samma dike.

Sambyggnad möjliggör också fibernätsförbindelse utanför tillväxtcentra. Separat byggt och utan samhälleligt stöd har det varit alltför dyrt, och då har enda alternativet för många kunder varit mobilt 4G-nät. Det är ett stort jobb att bygga ett täckande fibernät i Finland och det brådskar, eftersom 4G inte räcker till i fortsättningen när mängden data i nätet växer explosionsartat.

Sambyggnad sparar pengar och invånarnas nerver

Också EU förutsätter sambyggnad och ett bra mål är att sambyggandet skulle ligga kring 80–90 procent – för tillfället sker sambyggnad främst av en slump om det är så att flera aktörer råka arbeta vid samma gatstump samtidigt. En låg grad av sambyggande resulterar i gator som rivs upp och grävarbeten som känns oändliga i människornas vardag.

Snabba och funktionssäkra dataförbindelser förstärker Finlands konkurrensförmåga och ökar kommunernas livskraft. I brist på infrastruktur uppstår det inga nya företag och arbetsplatser i Finland. Vi vanliga medborgare borde ha möjlighet till effektiva distansarbetsdagar och fungerande elektroniska tjänster på nätet. Också företag borde ha en chans att fungera på glesbygden. Ett täckande och fungerande optiskt fibernät möjliggör nya slag av företagsverksamhet och sådana distanstjänster till exempel inom hälsovård och trafik som vi ännu inte ens kan föreställa oss.

En verklig win-win-situation, eller hur?

Kosti Rautiainen, sähköverkkojohtaja

Twitter: @KostiRautiainen

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon