Olycksfall i arbetet har halverats under 2017–2021 – elolycksfall har inte det

PRESSMEDDELANDE

29.10.2021 kl. 12:09
Olycksstatistik som eldistributören Caruna samlat in från byggarbetsplatser i dess nätområde har avslöjat en oroande trend. Även om antalet olycksfall i arbetet har minskat avsevärt drabbas yrkesmänniskor inom elbranschen fortfarande mest av elolyckor och olycksantalet har inte minskat. Carunas säkerhetsdata har nu samlats på webbplatsen seif.fi, där du kan hitta orsakerna som ledde till säkerhetsbristerna och slutsatser.

Alla ska komma hem välbehållna från varje byggarbetsplats. Därför har vi utvecklat rapporteringen av säkerhetsavvikelser i samarbete med våra samarbetsentreprenörer. Våra partner kan använda data och material som vi har samlat in i sina egna organisationer för att förbättra arbetsplatssäkerheten.

”Baserat på fynden har vi tagit fram en säkerhetsguide samt videoklipp som vi hoppas ska uppmärksamma tittaren på hur lite som krävs för att ett allvarligt olycksfall ska inträffa. I bakgrunden har man bland annat funnit att befintliga anvisningar och arbetsmetoder inte alltid följs. Är arbetsuppgifterna för bekanta, så att arbetet utförs rutinmässigt? Vi vill bättre förstå orsakerna bakom dessa olycksfall”, säger Carunas HSEQ-chef Arsi Näkki.

Seif.fi öppnar upp Carunas olycksstatistikdata: var inträffar olycksfall, vad kostar ett olycksfall och hur skulle de kunna undvikas? 

”Det primära syftet med framtagna data är att väcka debatt och på så sätt förebygga skador och den oro och sorg som följer. Nummerinformationen avslöjar också kostnaderna för olika olycksfall för de som påverkas. I slutändan är lämpliga verktyg och deras korrekta användning billigt, när man lägger samman kostnaderna för behandling av olyckor – sjukledighet, sjukhusvistelse – och rehabiliteringsdagar eller arbetsoförmåga, förklarar Arsi Näkki.

Olycksstatistik och lärdomar finns tillgängliga för alla på webbplatsen Seif.fi.  Materialet på webbplatsen kan förse var och en med metoder som hjälper till att utföra alla arbeten, och särskilt elarbeten, på ett säkert sätt i framtiden.

”Det är viktigt att säga till om en arbetskamrat agerar osäkert eller med bristfällig säkerhetsutrustning. Då kan du till och med rädda livet på din arbetskamrat. Brådska får inte styra ett enda elarbete. Redan ett olycksfall är ett för mycket", betonar Näkki till slut.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon