Nytt liv åt material som återvinns från rivna elnät

ARTIKEL

29.08.2016 kl. 13:33
​Caruna investerar kraftigt både nu och i framtiden i sina nätområden. Då vi övergår till jordkablar istället för luftledningar rivs en hel del byggdandsmaterial som vi vill återvinna på ett effektivt sätt.

Orsaken till Carunas investeringar är Elmarknadslagen som stadgats år 2013, vilken förutsätter att elnätsbolagen förbättrar sin leveranssäkerhet. Enligt den uppdaterade Elmarknadslagen får elavbrott fr.o.m. år 2028 vara i högst 6 timmar i stadsområden eller tätorter och högst 36 timmar i glest bebodda trakter om de orsakats av storm eller snölast. 

”Våra investeringar har vuxit i rask takt och vi investerar ca 200 miljoner om året i vårt elnät. Det här innebär att vi genomför omfattande byggprojekt inom våra regionala nätområden. Då gamla luftledningar rivs för att ersättas med ett vädersäkert nät, skapas en mängd material som kan återvinnas och förädlas. Vi har blivit tvungna att fundera ut en lösning på vad vi ska göra med allt rivet material,” berättar Mervi Haukilahti som jobbar som anskaffningschef vid Caruna.

Caruna erkänner sitt ansvar som landets största elnätsbolag och den största byggaren av nätinvesteringar i Finland. “Vi vill ha ett transparent system så vi vet precis vart allt rivet material transporteras och hur det återvinns,” konstaterar hon.

Kuusakoski sköter återvinningen

Carunas nya entreprenörsavtal som inletts efter år 2015, bestämmer att allt rivet material ska transporteras från byggarbetsplatserna till Kuusakoski Oy som i sin tur återvinner materialet. 
”Entreprenören är skyldig att försäkra sig om att allt material transporteras till Kuusakoski för återvinning. Till exempel ska elstolpar, kablar, transformatorer, konstruktioner av järn och porslin, med andra ord allt material som rivs på byggarbetsplatserna, transporteras vidare,” fortsätter Haukilahti. 

Kuusakoski upprätthåller en digital tjänst, med hjälp av vilken det är enkelt att beställa en transport av rivet material till återvinningsstället. Den här lösningen är ett utmärkt sätt att försäkra sig om att byggarbetsplatsen städas upp efter ett byggprojekt.

Ansvar handlar om värden och val

I och med samarbetet med Kuusakoski, vilket började vid årets början, har vi redan återvunnit en enorm mängd rivet material: sammanlagt över 4 miljoner kilo! 
”Det bästa med projektet är att vi med säkerhet kan garantera att alla byggmaterial har återvunnits på rätt sätt. All metall rensas och gjuts för nytt bruk, allt trä går till energiproduktion medan betong går vidare till raffinaderier. För oss handlar det om att värna om viktiga värden då vi vill försäkra oss om att återvinningen sker på rätt sätt. Vi upplever att det är viktigt med återvinning och snygga byggarbetsplatser efter att ett projekt avslutats,” påpekar Haukilahti.

Målsättningen för det här året är att 15 procent av Carunas projekt ska omfattas av återvinningsavtal med Kuusakoski, och att de vid utgången av år 2018 ska omfatta alla Carunas projekt. 
Till sist vill Haukilahti påminna oss om att återvinning handlar om ett större miljövänligt ansvar: ”Vi strävar primärt till att minska mängden avfall och minimera den inverkan vår verksamhet har på miljön. Återvinning är således ett led i Carunas ansvarsfulla affärsverksamhet.”

Så här återvinns materialet

●    Järn används på nytt av den finländska järnindustrin.
●    Koppar säljs som råvara på den internationella marknaden.
●    Aluminium separeras och gjuts vid Kuusakoskis fabrik i Heinola och säljs på marknaden för råvaror. Till exempel utnyttjar Yamahas fabriker i Japan tackorna av aluminium i sin egen produktion.
●    Stolparna bränns vid Ekokems fabrik, då termisk energi tas till vara och utnyttjas.

Kolla vår video, och se hur även de minsta aluminiumpartiklar tas till vara, gjuts och formas till tackor som kan användas på nytt som råvara.

 

 

Text: Riitta Sirén

caruna.sharing.message_new
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon