Ny kraft till elnätet med hjälp av coachning

PRESSMEDDELANDE

22.12.2020 kl. 10:32
När man bygger ett elnät som uppfyller även framtidens behov, behövs det ett smidigt samarbete mellan alla som arbetar i projektet. Projektledningskunnande är särskilt viktigt. Eldistributören Caruna ordnade under hösten en projektledningscoachning åt 15 projektchefer hos entreprenörer som arbetar med nätbyggnadsprojekt.

”Vi har djärvt tagit oss an att göra saker annorlunda än andra och att utveckla hela branschen. Genom att utveckla kompetensen hos våra entreprenörers projektchefer vill vi säkerställa att vi har kompetenta proffs som bygger vårt elnät. Vi fortsätter våra omfattande investeringar i moderniseringen av elnätet också nästa år och vi vill att våra byggplatser i framtiden ska vara de bästa i Finland.”, berättar Carunas investeringschef Petri Mäkituuli.

Carunas Projektakademicoachning genomfördes i samarbete med Adapro, som är ett konsulterings-och coachningsföretag inom projektledning.

”Carunas coachningsprogram utvecklade kompetensen i partnernätverket och byggde en grund för långsiktigt samarbete. Adapro har en stor kundbas i Finland och vi känner inte till att andra företag skulle ha inlett liknande verksamhet i motsvarande skala. Caruna visar nu vägen åt andra stora aktörer”, berömmer Markku Aarni, direktör för konsulteringstjänster på Adapro.

Utbildningsprogrammets närstudieperioder har nu genomförts framgångsrikt. Totalt ordnades åtta utbildningsdagar, förutom att projektcheferna förväntades studera självständigt och tillämpa lärdomarna i sina egna pågående projekt. Efter närstudieperioden fortsätter utbildningen med en 10 veckor lång driftsättningsfas, där projektcheferna får vägledning och stöd med att omsätta saker i praktiken.

”Den största fördelen med utbildningen var ett förbättrat lagarbete. Vi har nu en bättre förståelse för beställarens verksamhetsmodell. I sina anföranden betonade Carunas representanter vikten av planering, framsynthet och att blicka framåt. Det är också något vi kommer att uppmärksamma i framtiden. En viktig lärdom var dessutom att börja planera sitt eget arbete så att mindre tid går åt till att släcka bränder,” summerade utbildningsdeltagaren Jan Henriksson, projektchef på Netel.

Caruna har agerat aktivt inom utbildningsfrågor på sistone. Tidigare i år genomfördes en rikstäckande utbildning kallad Kärkiryhmä (Spetsgrupp) som är skräddarsydd för elmontörer.

”Caruna kommer att fortsätta att bidra till utvecklingen av branschens kompetens. Planering för framtida utbildningar pågår och vi återkommer till saken”, berättar Carunas personaldirektör Tommi Saikkonen.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon